„Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2010. gada 16. septembra saistošajos noteikumos Nr.41 „Par sabiedrisko kārtību Rēzeknes novadā””

Publicēts 28.02.2019

Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājai Ilonai Turkai uz e-pastu ilona.turka@rezeknesnovads.lv līdz 2019. gada 6. martam.
Saistošo noteikumu projekts
Paskaidrojuma raksts

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0