Grozījumu projekts saistošajos noteikumos Nr.5 „Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība”

Publicēts 24.02.2012
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt priekšlikumus papildinājumiem vai grozījumiem saistošo noteikumu projektā. Savus priekšlikumus līdz 29.februārim var sūtīt Izglītības pārvaldes vadītājai Lilijai Žukovskai uz e-pastu lilija.zukovska@saskarsme.lv.
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0