Iededzām Latvijai savas sirdsgaismiņas

Publicēts 21.11.2018

Skaists un saviļņojošs izvērtās Latvijas simtgades pasākums „Simts gaismas Latvijai dedzu, simts gaismās Latviju redzu!” Strūžānu kultūras namā, pulcējot kopā un vienojot sirdīs vairāk kā divi simti cilvēku.

Gatavošanās svētkiem pirms divām nedēļām iesākās ar latviešu rakstu spēka zīmju uzstādīšanu laukumos pie kultūras nama, kā arī ar nakts stundās izgaismoto lielformāta ausekļu un simtgades skaitļa izvietošanu pie kultūras nama ārsienas. Kultūras nama telpās varēja apskatīt bērnu zīmējumu izstādi „Es Latvijā, es simtgadē!” un fotogrāfiju izstādi „Mūsu simtgades gads 2018!”, kura ietvēra svarīgākos un skaistākos mirkļus no pagasta dzīves 2018.gadā. No pirmā līdz sešpadsmitajam novembrim visu vecumu pagasta cilvēki tika aicināti piedalīties akcijā „Mans stāsts Latvijai…”, uzrakstot savu novēlējumu, atmiņu stāstu, nākotnes vīziju Latvijai. Visi darbiņi pēc tam tika iesieti grāmatā, ko varēja aplūkot pasākuma laikā 18. novembrī. Šī mūsu pašu veidotā grāmata, kā arī Pētera Apiņa veidotā fotogrāfiju grāmata „Latvijai 100” būs vēl kādu laiku apskatāmas kultūras namā. Vēl kultūras nama noformējumā, atbalstot akciju „Cimdotā Latvija”, bija aplūkojami divdesmit pāri rakstainu dūraiņu, ko gadu gaitā darinājusi mūsu pagasta lietvedes Silvijas Igaunes mamma.

Svētku rītu iesākām ar valsts himnas dziedāšanu pie kultūras nama saullēkta laikā. Ap trīsdesmit strūžāniešu, uzmaukuši siltus dūraiņus, vienojās vārdos „Dievs, svētī Latviju!”. Pēc tam Latvijas debesīs aizlidoja desmit tumšsarkani un balti baloni.

Svinīgajā simtgades svētku pasākumā pasniedzām Pateicības rakstus 1949. gada represijas pārcietušajiem pagasta cilvēkiem, Černobiļas avārijas seku likvidācijas dalībniekiem, kā arī Tautas frontes un barikāžu laika dalībniekiem. Savus darbiniekus ar Pateicības rakstiem dažādās nominācijās, ziediem un nelielām piemiņas veltēm sveica Stružānu pagasta pārvalde un Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta vadība.

Pasākuma dalībniekiem bija sagatavots svētku koncerts, kurā ar priekšnesumiem piedalījās Strūžānu PII „Zvaniņš” un Jaunstrūžānu pamatskolas audzēkņi, kā arī Strūžānu kultūras nama amatierkolektīvi.

Pēc noslēguma kopdziesmas nodziedāšanas visi tika aicināti laukā pie kultūras nama, lai noskatītos svētku salūtu. Neizpalika lielā jubilejas torte un citi gardumi svētku cienastā, kopīga fotografēšanās, bet pēc tam jautrs un jauks atpūtas vakars kopā ar muzikanti Ināru Kuzminu.

Sirsnīgs paldies visiem, kuri piedalījās simtgades pasākuma organizēšanā un norisē. Tas bija komandas darbs, un rezultāts priecēja. Prieks, ka spējām cilvēkiem dāvāt neaizmirstamus svētku mirkļus, kolosālu vienotības un piederības sajūtu Latvijai! Mēs visi iededzām Latvijai katrs savu sirdsgaismu!

Leokādija Razgale,
Strūžānu kultūras nama vadītāja

20181118_182200 20181118_183312 20181118_18521320181118_190325 20181118_191520 20181118_195712 IMG_9496 IMG_9506 IMG_9508

Autores un Vitolda Bautra foto

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0