Iedzīvotāju kopsapulce Strūžānos

Publicēts 04.09.2015

Laikraksta „Rēzeknes Vēstis” 13. augusta numurā (nr. 92.) tika publicēta Stružānu pagasta iedzīvotāju vēstule „Vēlamies citu pārvaldnieku”. Tāda paša satura vēstule tika iesniegta Rēzeknes novada pašvaldības vadītājam Monvīdam Švarcam. Ņemot vērā iedzīvotāju, kuri parakstījuši vēstuli, vēlmi izrunāt visus sasāpējušos jautājumus, tika nolemts sasaukt pagasta iedzīvotāju kopsapulci 19. augustā, taču noliktajā datumā Stružānu pagasta pārvaldes vadītājs Vilis Tutins slimības dēļ nevarēja ierasties uz sapulci, tā tika pārcelta uz 26. augustu. Taču arī šī sapulce, uz kuru bija atnākuši 108 pagasta iedzīvotāji, notika bez pārvaldnieka klātbūtnes, jo viņam joprojām bija slimības lapa.

Lai veidotu diskusiju ar iedzīvotājiem uz sapulci ieradās Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs, novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška, SIA „Strūžānu Siltums” vadītājs Renārs Vabals, pagasta pārvaldes darbinieki, struktūrvienību vadītāji.

Sapulces sākumā Monvīds Švarcs aicināja izvērtēt radušos situāciju objektīvi, nevis emociju līmenī – patīk, nepatīk.

Jaunstrūžānu pamatskolas direktors Ivars Igaunis informēja klātesošos par to, ka pagasta pārvaldes darbinieki un struktūrvienību vadītāji ir iesnieguši Švarca k-gam parakstītu atbildes vēstuli, kurā uzskaitīti tie darbi, kas pēdējā pusotra gada laikā paveikti ciematā, pateicoties pagasta vadītāja Viļa Tutina aktīvai līdzdarbībai.

Savukārt, Stružānu pagasta iedzīvotāju konsultatīvas padomes priekššēdētājs Inārs Omuls uzskaitīja tos jautājumus, kuru dēļ radusies neuzticība pārvaldes vadītājam. Kā vissāpīgāko Omuļa kungs minēja sasteigto un līdz galam neizdomāto rīkojumu š.g. maijā par ūdensskaitītāju ātru (mēneša laikā) un obligātu uzstādīšanu dzīvokļos. Iedzīvotājos tas radīja paniku, jo neviens nezināja un nesaprata, kā tagad uzstādīšana notiks, cik tas izmaksās. Uz to brīdi no SIA „Strūžānu Siltums” puses tika ieteikts meklēt Rēzeknes firmas, kas var veikt šos darbus. Protams, firmas brauca un darīja, bet rezultāts ne katrreiz bija tas labākais – kāds samaksāja bargu naudu (pāri par 100 EUR), kādu apšmauca (sevišķi vecos cilvēkus), kādam darbu paveica ļoti nekvalitatīvi, un tad jau vajadzēja saukt palīgos mūsu pašu santehniķus. Cilvēki krita izmisumā, jo tuvojās 1. jūnijs (datums, līdz kuram bija obligāti jāuzliek ūdensskaitītāji), bet lielākajai daļai iedzīvotāju arī finansiālu apsvērumu dēļ nebija iespējams līdz šim datumam paveikt uzdoto. Pēc tam izskanēja informācija, ka skaitītāju uzstādīšanas termiņš esot pagarināts līdz 1. jūlijam, tad līdz 1. augustam, ka tagad šos darbus veiks SIA „Strūžānu Siltums” utt. Kā izteicās Omuļa k-gs, tad no vadītāja puses ļoti pietrūka konkrētas informācijas, komunikācijas ar cilvēkiem, atbildības par saviem vārdiem un darbiem. Pašslavināšanās un izvairīšanās no atbildības – tā daļa iedzīvotāju raksturoja pagasta vadītāja rīcību dotajā situācijā.

Līdz galam neatbildēts palika arī jautājums par to, kāpēc netika izpildīts Rēzeknes novada pašvaldības rīkojums, kas noteica ūdenskaitītāju uzstādīšanu 2012. gadā visās novada pašvaldībās. Kā izteicās Švarca kungs, tad novada vadība tika maldināta no toreizējās Strūžānu pagasta un SIA „Strūžānu Siltums” vadītāju puses, apliecinot, ka Strūžānos ar ūdensskaitītājiem viss ir kārtībā.

Tāpat cilvēki adresēja jautājumu, kāpēc visas vasaras garumā netiek pienācīgi sakārtotas bērnu smilšukastes (jaunas smiltis) un savesti vismaz minimālā kārtībā bērnu rotaļu pagalmi?

Sašutumu iedzīvotājos izraisīja arī aptaujas anketas/pieteikumi par pievienošanos Sadales tīkliem („Latvenergo”), kurus iedzīvotājiem vajadzēja obligātā kārtā aizpildīt. Aizpildīto pieteikumu dēļ cilvēkiem tagad sāk pienākt vēstules, kuras iedzīvotājos kārtējo reizi izraisa neizpratni.

Daudz jautājumu šajā sapulcē tika adresēts arī SIA „Strūžānu Siltums” vadībai – par jaunajiem īres līgumiem, kuri neapmierina īrniekus, par elektroenerģijas patieso uzskaiti, par SIA „Strūžānu Siltums” darbinieku attieksmi pret iedzīvotājiem, par kāpņu telpu ārdurvju remontēšanu, logu nomaiņu dzīvokļos, par dzīvokļu pirkšanu un privatizāciju, par darbinieku izglītību un atbilstību amatam.

Sapulces izskaņā iedzīvotāji jautāja, kas kontrolē pagasta pārvaldes vadītāja darbu, kļūdas, nekompetenci, uz ko Švarca kungs atbildēja, ka to dara Rēzeknes novada pašvaldība un iekšējais auditors.

Apkopojot visus sapulcē izskanējušos jautājumus un viedokļus, Monvīds Švarcs teica, ka pagaidām, pamatojoties tikai uz iedzīvotāju vēstuli, Rēzeknes novada pašvaldībai nav tiesiska pamata darba uzteikšanai Tutina kungam, taču ar viņu noteikti būs pārrunas, kad jāizdara secinājumi par visu notikušo. Tāpat Švarca kungs apsolīja, ka Strūžānos tiksimies apmēram pēc mēneša, kārtējā sapulcē, kurā, cerams, jau piedalīsies arī Tutina kungs, lai izrunātu un rastu visu sasāpējušo jautājumu risinājumus nevis emociju līmenī, bet objektīvi, aktīvi sadarbojoties un komunicējot abām ieinteresētajām pusēm.

Leokādija Razgale,
Strūžānu KN vadītāja

Foto: Sarmīte Stepiņa

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0