Iekšējā audita pakalpojumi Rēzeknes novada pašvaldībā

Publicēts 20.04.2011
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/22
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 3.maijs plkst.13.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Iekšējā audita pakalpojumi Rēzeknes novada pašvaldībā
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Larisa Vinogradova, tālr.64607171, e-pasts: larisa.vinogradova@rdc.lv
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0