Iepazīstas ar Rēzeknes novada pieredzi

Publicēts 23.07.2020

Lai iepazītos ar Rēzeknes novada pieredzi, 22. jūlijā novadu apmeklēja Madonas novada domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs, Cesvaines novada domes priekšsēdētājs Vilnis Špats, Ērgļu novada domes priekšsēdētājs Guntars Velcis un Lubānas novada domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks, pašvaldību speciālisti. Pēc Administratīvi teritoriālās reformas arī Madonas novads kļūs lielāks. Samazinoties deputātu skaitam uz iedzīvotāju skaitu, ciemiņi ir  domā par jauniem virzieniem, kā nodrošināt efektīvu komunikāciju starp sabiedrību un pašvaldībām. Rēzeknes novads ir pozitīvs piemērs dažādu reformu īstenošanā un jautājumu risināšanā.

Novada domē viesi uzklausīja stāstījumu par Rēzeknes novadu, iepazinās ar pagastu apvienību struktūru, funkcionalitāti un finanšu pārvaldību. 2019. gadā efektīvākai līdzekļu izmantošanai 25 Rēzeknes novada pagasti tika apvienoti četrās apvienībās. Kaunatas pagastu apvienības vadītājs Jānis Aleksāns pastāstīja par Kaunatas apvienības darbību. Kaunatas pagastu apvienībā ir pieci pagasti- Griškānu, Čornajas, Kaunatas, Makoņkalna, Stoļerovas pagasti, un viesi bija pārsteigti, cik liela patstāvība tiek piešķirta apvienībām līdzekļu izmantošanā. Maltas pagastā par pagasta darbību un aktualitātēm stāstīja pagasta pārvaldes vadītājs Vitālijs Skudra. Lielu viesu interesi raisīja iedzīvotāju konsultatīvo padomju darbība. Katrā no 25 Rēzeknes novada pagastiem ir šāda padome. Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvo padome ir viena no aktīvākajām, ļaujot iedzīvotājiem aktīvi iesaistīties pagasta darbībā un dažādu jautājumu risināšanā. Par Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes darbību stāstīja padomes vadītājs Juris Dombrovskis.

Tā kā arī Cesvainē ir liels pašvaldības objekts- Cesvaines pils, viesiem bija interesanti iepazīties ar Rēzeknes novada pērles- Lūznavas muižas darbību. Par muižu un realizētajiem projektiem stāstīja muižas pārvaldniece Iveta Balčūne un tūrisma speciāliste Ligita Harčevska.

Tuvākajā laika arī Rēzeknes novada pārstāvji gatavojas apmeklēt Madonas, Cesvaines, Lubānas un Ērgļu novadus, lai iepazītos ar pašvaldību darbu un realizētajiem projektiem.

Diāna Selecka

Annas Rancānes foto

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0