Iepirkums „Dricānu vidusskolas ēkas cokola remontdarbi”

Publicēts 02.07.2018

Iepirkuma identifikācijas numurs – DPP 2018/2
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2018. gada 16.jūlijs plkst.10-00
Pasūtītāja nosaukums un adrese – Dricānu pagasta pārvalde
Adrese – „ Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Iepirkuma priekšmets – Dricānu vidusskolas ēkas cokola remontdarbi
Kontaktpersona – Marija Zahare, tālr. 64644069,
e-pasts: marija.zahare@rezeknesnovads.lv

Buvdarbu apjomi_cokola_remonts NOLIKUMS
Cokola remontdarbi Dricānu vidusskolā
Lēmums par iepirkuma rezultātiem

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0