Iepirkums „Kokskaidu granulu piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvaldei”

Publicēts 04.01.2018

Iepirkuma identifikācijas numurs – DPP 2018/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2018. gada 17.janvāris plkst.11-00
Pasūtītāja nosaukums un adrese – Dricānu pagasta pārvalde
Adrese – „ Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Iepirkuma priekšmets – Kokskaidu granulu piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvaldei
Kontaktpersona – Marija Zahare, tālr. 64644069, e-pasts: marija.zahare@rezeknesnovads.lv
Nolikums
Precizējumi iepirkuma nolikumā
Lēmums par iepirkuma rezultātiem

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0