Iepirkums “Pārtikas produktu piegāde Kaunatas pagasta pārvaldes izglītības iestādēm”

Publicēts 05.07.2018

1. Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvalde izsludināja iepirkumu PIL 9.panta kārtībā “Pārtikas produktu piegāde Kaunatas pagasta pārvaldes izglītības iestādēm”
2. Identifikācijas Nr.: KPP 2018/7
3. Piedāvājumu jāiesniedz līdz 2018.gada 1.augustam plkst.11.00 pēc adreses: Rāznas iela 38, Kaunatas pagasts, Kaunata, Rēzeknes novads (grāmatvedībā) darba laiks 8.30 – 16.30
4. Piedāvājumu atvēršanas laiks 1.augustā 2018.gada plkst. 11.00
5. Kontaktpersona par iepirkumu – iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Antonija Gaveika tālr. 64667002; 26586459. e-pasts: antonija.gaveika@kaunata.lv

Nolikums

Lēmums

Pārtikas piegādes līgums Latgales Piens

Pārtikas piegādes līgums RGK

Pārtikas produktu piegādes līgums Vecā Maiznīca

Pārtikas piegādes līgums Kabuleti Fruit

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0