Iepirkums „Pārtikas produktu piegāde Nautrēnu pagasta izglītības iestādēm”

Publicēts 02.05.2018

Iepirkuma identifikācijas numurs – NPP 2018/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2018.gada 17.maijam, plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese – Nautrēnu pagasta pārvalde, “Pagastmāja”, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652
Iepirkuma priekšmets -„Pārtikas produktu piegāde Nautrēnu pagasta izglītības iestādēm” 2018./2019. g.”
Kontaktpersona – Līvija Plavinska, mob.t. 29468107; lietvede tel. 64628805, e-pasts: livija.plavinska@nautreni.lv

Pārtikas iepirkuma nolikums
Lēmums par iepirkuma rezultātiem

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0