Sporta laukuma izbūves 1. kārtas būvprojekta realizācija Kaunatā

Publicēts 03.04.2018

Iepirkuma nosaukums “Sporta laukuma izbūves 1.kārtas būvprojekta realizācija”
Identifikācijas Nr. KPP 2018/4
Publicēšanas datums IUB : 03.04.2018.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš un vieta : 2018. gada 16. aprīlis plkst.11.00, Rāznas iela 38., Kaunata, Rēzeknes novads
Kontaktpersona : Kaunatas pagasta pārvaldes vadītājs Sergejs Bašmakovs tālr. 29224840 vai iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Antonija Gaveika 64667002.

Kaunata nolikums_2018 stadions_apr
Topogrāfiskais plāns Kaunata
Tehniskie dati
Objekta izvietojums kartē

Skaidrojošais apraksts Kaunata

Lēmums par iepirkuma rezultātiem

LĪGUMS

VIENOŠANĀS

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0