Dzimtsarakstu nodaļas sniegtie pakalpojumi

Laulības reģistrēšana un laulības apliecības izsniegšana
Miršanas fakta reģistrēšana un pirmreizēja miršanas apliecības izsniegšana
Dzimšanas reģistrācija un pirmreizēja dzimšanas apliecības izsniegšana
Civilstāvokļa aktu apliecinošu dokumentu atkārtota izsniegšana
Izziņu izsniegšana no civilstāvokļa aktu reģistriem
Civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu labošana, papildināšana, anulēšana un atjaunošana
Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa
Dzimšanas reģistra papildināšana adopcijas gadījumā un jauna satura dzimšanas apliecības izsniegšana
Baznīcā noslēgto laulību reģistrēšana
Laulības jubilejas ceremonijas organizēšana