Iespēja saņemt līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai

Publicēts 25.04.2017

Rēzeknes novada pašvaldība 2017. gada budžetā 30 tūkstošus EUR atvēlējusi valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saglabāšanai, restaurācijai, konservācijai vai avārijas situāciju novēršanai. Līdzfinansējums tiks piešķirts līdz 20% apmērā no kopējās summas, bet ne vairāk kā 8000 EUR, un to konkursa kārtībā varēs saņemt Rēzeknes novada teritorijā reģistrēto kultūras pieminekļu īpašnieki (valdītāji).

Lai saņemtu finansējumu, elektroniski uz e-pastu Inara.Pleiksne@rezeknesnovads.lv, pa pastu vai personīgi Rēzeknes novada pašvaldībā (Atbrīvošanas alejā 95A, 2. stāvs, 17. kabinets) jāiesniedz pieteikums, norādot informāciju par kultūras pieminekļa īpašumtiesībām, raksturojumu, kultūras pieminekļa saglabāšanas nepieciešamību, veicamajiem darbiem kultūras pieminekļa aizsardzības stāvokļa uzlabošanai, finansējuma avotu, darbu veicējiem, sagaidāmajiem rezultātiem, kopējā budžeta tāmi, kā arī katras aktivitātes (darba) izmaksām.

Iesniegtie pieteikumi tiks vērtēti pēc vairākiem kritērijiem, tostarp: vai objekts atbilst kultūras pieminekļa statusam un ir publiski pieejams, vai tiks veicināta kultūras pieminekļa autentiskuma saglabāšana, vai kultūras piemineklī notiek kultūras un sabiedrības sociālās integrācijas pasākumi, vai ir izstrādāts kultūras pieminekļa saglabāšanas plāns, vai kultūras pieminekļa glābšanas darbi ir neatliekami un citiem kritērijiem.

Jāatzīmē, ka kopumā Rēzeknes novadā ir ārkārtīgi daudz – vairāk nekā 250 – valsts aizsargājami kultūras pieminekļi, tāpēc izstrādāti vienoti kritēriji, lai vispirms atbalstu saņemtu tie objekti, kam tas visvairāk nepieciešams.

Vairāk informācijas: Kultūras nodaļas vadītāja Ināra Pleikšne, e-pasts: Inara.Pleiksne@rezeknesnovads.lv, tel.: 64607199.

Kārtība, kādā piešķir līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai, Pieteikuma anketa, Vērtēšanas tabula

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0