Iespējams saņemt līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai

Publicēts 04.02.2015
Ciskādu Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīca (foto: Madara Ļaksa)

Rēzeknes novada pašvaldība 2015. gada budžetā 30 tūkstošus EUR atvēlējusi valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saglabāšanai, restaurācijai, konservācijai vai avārijas situāciju novēršanai. Līdzfinansējums tiks piešķirts līdz 20% apmērā no kopējās summas, bet ne vairāk kā 8000 EUR, un to konkursa kārtībā varēs saņemt Rēzeknes novada teritorijā reģistrēto kultūras pieminekļu īpašnieki (valdītāji).

Kā pastāstīja Rēzeknes novada pašvaldības Kultūras nodaļas vadītāja Ināra Pleikšne, nepieciešamība izstrādāt vienotu kārtību finansējuma saņemšanai radusies, jo pēdējā laikā pašvaldība saņēmusi neskaitāmus lūgumus iesaistīties kultūras pieminekļu glābšanā: „Borisovkas vecticībnieku lūgšanu nams, Īdeņas kapliča, Ozolaines pagasta Kampišku vecticībnieku baznīca, Pušas dievnams un dievnama ērģeles – šie ir tikai daži no kultūras pieminekļiem, kam vajadzīga finansiāla palīdzība. Tā kā kopumā Rēzeknes novadā ir ārkārtīgi daudz – 197 – valsts aizsargājami kultūras pieminekļi, mums vajadzēja izstrādāt vienotus kritērijus, lai atbalstu vispirms saņemtu tie objekti, kam tas visvairāk nepieciešams.”

Lai saņemtu finansējumu, līdz 16. aprīlim pulksten 12.00 elektroniski uz e-pastu Inara.Pleiksne@rezeknesnovads.lv, pa pastu vai personīgi Rēzeknes novada pašvaldībā (Atbrīvošanas alejā 95A, 2. stāvs, 17. kabinets) jāiesniedz pieteikums, norādot informāciju par kultūras pieminekļa īpašumtiesībām, raksturojumu, kultūras pieminekļa saglabāšanas nepieciešamību, veicamajiem darbiem kultūras pieminekļa aizsardzības stāvokļa uzlabošanai, darbu veicējiem, sagaidāmajiem rezultātiem, kopējā budžeta tāmi, kā arī katras aktivitātes (darba) izmaksām.

Iesniegtie pieteikumi tiks vērtēti pēc vairākiem kritērijiem, tostarp: vai objekts atbilst kultūras pieminekļa statusam un ir publiski pieejams, vai tiks veicināta kultūras pieminekļa autentiskuma saglabāšana, vai kultūras piemineklī notiek kultūras un sabiedrības sociālās integrācijas pasākumi, vai ir izstrādāts kultūras pieminekļa saglabāšanas plāns, vai kultūras pieminekļa glābšanas darbi ir neatliekami un citiem kritērijiem.

Vairāk informācijas: Kultūras nodaļas vadītāja Ināra Pleikšne, e-pasts: Inara.Pleiksne@rezeknesnovads.lv, tel.: 64607199.

Kārtība, kādā piešķir līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai, Pieteikuma anketa, Vērtēšanas tabula

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0