Ilzeskalnā durvis vērušas jaunas pasta nodaļas telpas

Publicēts 17.12.2018
Ilzeskalna pasta darbinieku kolektīvs, otrā no labās - pasta nodaļas vadītāja Inta Bumbiša

Seni ticējumi gan māca, ka pirmdienā lielus darbus nevajagot sākt, bet laikam jau tas bija senāk. Mūsdienās, kā visi zinām, zeme ap savu asi griežas ātrāk, saule spīd savādāk, likumi dabā un cilvēku dzīvē arī bieži vien ir citi….. Pirmdienas, 17. decembra, rīts Ilzeskalnā nāca ar lielu, svarīgu un skaistu notikumu – pasta atklāšanu jaunās darba telpās Centra ielā 1, pagasta pārvaldes ēkā. Atgriežoties pie ticējumiem, par veiksmīgu darbību varētu liecināt tas, ka pirmais pasta apmeklētājs bija cienījams vīrietis. Lai visiem pasta darbiniekiem veiksme un panākumi kā darbā, tā arī personīgajā dzīvē!

Ilzeskalna pasta nodaļas darba laiks saglabāsies nemainīgs: pirmdienās–piektdienās no plkst.8 līdz 11 un no plkst.11.30 līdz 13.10.

Anna Višķere
Ilzeskalna pagasta Tautas nama vadītāja

Ināras Strodes foto

IMG_2609 (1296 x 864)

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0