Ilzeskalnā īstenots jauniešu projekts “Nekur nav tik labi kā mājās…”

Publicēts 05.07.2016

No 1. – 30. jūnijam Rēzeknes novada Ilzeskalna pagastā Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros tika realizēts projekts „Nekur nav tik labi kā mājās…”. Projekts deva iespēju Ilzeskalna jauniešiem uzzināt daudz ko jaunu un papildināt esošās zināšanas par savu pagastu.

Projekta noslēgumā bija paredzēts izveidot informatīvu fotostāstu un videostāstu par Ilzeskalna pagastu no vēstures līdz pat mūsdienām. Lai izveidotu šos stāstus, mums bija nepieciešams uzzināt ne tikai to, kā pareizi uzņemt un apstrādāt fotogrāfijas un videomateriālus, iegūt un apkopot informāciju, bet arī vairāk apzināties savu piederības sajūtu pagastam un dzimtajai vietai. Ar projekta finansējumu tika iegādātas lietas, kas līdz šim nebija pieejamas Ilzeskalna jauniešu centrā – printeris, fotoaparāts, portatīvais dators, tāfele un kancelejas preces, kas noderēja apmācību procesā un palīdzēja veiksmīgāk realizēt projektu.

Projekta sākumā notika foto un video apmācības “Skatīt caur objektīvu..”, kuras vadīja šīs jomas speciālists Artis Vītols. Apmācībās iemācījāmies dažādus pieturas punktus, kas palīdz uzņemt kvalitatīvas un acīm baudāmas fotogrāfijas, kā filmēt videomateriālu, lai tas nebūtu garlaicīgs, un daudzas citas lietas, kas noderēja praktiskajā darbā.

Piedalījāmies Ilzeskalna jaunietes vadītā seminārā-diskusijā “Es un mana piederības sajūta..”. Diskutējām par to, kā mēs izprotam, kas ir patriotisms, pilsonība, piederības sajūta, cik lielas iespējas jauniešiem ir dzīvot un strādāt savā dzimtajā pagastā un valstī. Noskaidrojām, ka jaunieši pēc izglītības iegūšanas tomēr vēlas atgriezties un palikt dzīvot Ilzeskalna pagastā. Viņi redz perspektīvas un brīvas nišas savai uzņēmējdarbībai, pārmantot vecāku iesākto, vai arī darbu, kurš ir netālu no dzimtās vietas. Balstoties uz seminārā-diskusijā gūtajām atziņām, izveidojām videonovēlējumu Latvijai simtgadi sagaidot.

Lai iegūtu informāciju foto un video stāsta izveidei, devāmies veloekspedīcijā “Ilzeskalna pagasts laikmeta griežos”. Ekspedīcijas laikā noskaidrojām, ka Ilzeskalnā (tolaik Ilzenbergā) celtā skola, bija pirmā skola Rēzeknes apriņķī un otrā vecākā skola Latgalē. Apmeklējām arī citas Ilzeskalna pagasta skolas, ievērojamu personību dzimtās mājas, piemiņas vietas, kultūrvēsturiskās vietas, visas ekspedīcijas laikā baudījām brīnišķīgo dzimtā pagasta ainavu. Katrā kontrolpunktā, kur apstājāmies, mūs sagaidīja radoši uzdevumi saistībā ar to vietu, kur bijām nokļuvuši. Arī katru nākošo kontrolpunktu vajadzēja atrast pašiem, izpildot uzdevumu ar norādēm. Projekta noslēgumā jaunieši atzina, ka veloekspedīcija bija visinteresantākais projekta pasākums, jo, apmeklējot un savām acīm redzot, ir vieglāk uztvert informāciju. Daudz ko jaunu varēja uzzināt, pildot kontrolpunktu uzdevumus. Radošā darbošanās ieinteresēja gan mazākos, gan lielākos projekta dalībniekus.

Veloekspedīcijā iegūto informāciju papildināja vēstures materiāli no muzeja un privātajiem arhīviem un intervijas ar vecākās paaudzes Ilzeskalna iedzīvotājiem. Apkopojot un apstrādājot informāciju, jaunieši izveidoja foto un video stāstu “Nekur nav tik labi kā mājās…” par Ilzeskalna pagastu. Pēdējā projekta dienā notika darbu prezentēšana. Īpašs prieks un saviļņojums bija par videostāstu, kurš skatītājus aizkustināja līdz pat kādai prieka asariņai.

Izveidotie foto un video stāsti ne tikai pavēra plašākas iespējas jauniešiem izzināt savu pagastu, bet bija arī lieliska pieredze mediju jomā. Mēs savu pagastu uzlūkojam katru dienu, bet katra nākamā diena atšķiras no iepriekšējās, katrreiz mēs varam redzēt kaut ko citu. Projekts bija tā vieta, kur katrs jaunietis ielika daļiņu no sevis – to, ko viņš redz, uzlūkojot Ilzeskalnu.

Četras fotostāsta planšetes un videostāsts ir pierādījums par mūsu darbu projekta laikā, tos varēs izmantot dažādos pagasta pasākumos kā vēsturiskus materiālus.

Pateicamies visiem, kuri palīdzēja realizēt projektu, īpašs paldies zinošajiem un atraktīvajiem apmācību vadītājiem – Artim Vītolam, Mārai Gailumei, Annai Višķerei, enerģiskajai projekta vadītājai Velgai Lācei, Ilzeskalna pagasta pārvaldei un sadarbības partneriem – Rēzeknes novada pašvaldībai un sporta klubam “Magnen”.

Elvita Kotāne,
projekta “Nekur nav tik labi kā mājās…” dalībniece

DSC00038DSC00072 DSC00121 DSC00139 DSC00257 IMG_8407 IMG_8416 IMG_8478 IMG_8537DSC00083 DSC00203

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0