In Memoriam. Marija Usne (1935.06.06. – 2018.28.01.)

Publicēts 29.01.2018

No tevis tik daudz bija, ko gūt.
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd…

2018. gada 28. janvārī 82 gadu vecumā mūžībā aizgājusi ilggadējā Nautrēnu vidusskolas skolotāja Marija Usne (dzim. Tumple).

Dzimusi 1935. gada 6. jūnijā Kārsavā. Ar vecākiem dzīvoja Ludzas rajona Mežvidu pagasta Meikulānos. Ģimenē bija jaunākā meita. Skolas gaitas sāka Grivdiniešu 4-gadīgajā skolā, turpināja 1. Mežvidu pamatskolā, bet no 1950. gada līdz 1954. gadam – Nautrēnu vidusskolā. Jau skolas gados uzskatīja, ka galvenais ir mācīties un iegūt labu izglītību. Vienādi labi padevās visi mācību priekšmeti, bet tuvākie bija ķīmija un bioloģija, tāpēc nākotni saistīja ar ķīmijas un bioloģijas skolotāja profesiju.

Pēc vidusskolas beigšanas no 1955.gada līdz 1958. gadam mācījās Rīgas Pedagoģiskā institūta Dabas zinātņu fakultātē, pēc tam divus gadus apguva bioloģijas, ķīmijas un lauksaimniecības pamatu specialitāti Pētera Stučkas Latvijas Universitātē, kuru pabeidza ar izcilību- sarkano diplomu.

Darba gaitas uzsāka toreizējā Ludzas rajona Zvirgzdenes 7-gadīgajā skolā, kurā nostrādāja divus gadus. No 1961. gada bija ķīmijas skolotāja un internāta audzinātāja Nautrēnu vidusskolā, bet 1991. gadā aizgāja pelnītā atpūtā – pensijā.

Skolotāja savā darba mūžā ir lielajā dzīvē ir izvadījusi piecas audzināmās klases ( 14., 16., 20., 30., 41. izlaidums). Daudzi viņas audzēkņi savu nākotni arī ir saistījuši ar ķīmiju un bioloģiju. Ilgus gadus skolā vadīja arī tūrisma darbu, ir bijusi arī skolotāju arodbiedrības priekšsēdētāja.

Ar lielu atbildību gatavojās un vadīja mācību stundas, audzēkņi atceras viņas teicienu, ka ar krītu un mācību grāmatu var iemācīt un iemācīties visu. Skolotāja bija nosvērta , mierīga, vienmēr viņas seju rotāja labestīgs smaids. Labā humora izjūta un sapratne viņai palīdzēja atrast kontaktu ar jebkuru skolēnu.

Skolotā Marija Usne ir saņēmusi augstus apbalvojumus par gūtajiem panākumiem audzināšanas darbā, kā arī nozīmīti „Teicamnieks izglītības darbā”

Skolotāja ir nodzīvojusi skaistu un piepildītu mūžu. Viņas darba tikums, prasme saprasties ar bērniem, labestīgais smaids dzīvos viņas audzēkņu un kolēģu atmiņās.

Lai gaišs un viegls Mūžības ceļš!

Skolotājas Marijas Usnes izvadīšana pēdējā gaitā notiks 1. februārī plkst. 12.00 no Nautrēnu Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas Romas katoļu baznīcas . Aizgājēju zemes klēpī guldīs Pliešu kapos.

Nautrēnu vidusskolas kolektīvs

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0