In memoriam: Rēznas pamatskolas skolotājs, mūziķis, dzejnieks, mākslinieks Vladislavs Vilimovičs (1929–2017)

Publicēts 06.07.2017

Nekad tev darba nebija par daudz –
Tu tajā degi, citus sasildot.
Nu tava uguns aizdegs jaunas audzes,
Kas ziedus noliek, tevi pieminot.
(J. Jaunsudrabiņš)

2. jūlijā pēc smagas slimības 88. dzimšanas dienas priekšvakarā pa Mūžības ceļu ir aizgājis ilggadējais Rēznas pamatskolas skolotājs, mākslinieks, dziesmu tekstu un melodiju sacerētājs, pensionāru kopas “Atvasara” dibinātājs un dalībnieks Vladislavs Vilimovičs.

Rēznas pamatskola dziļās skumjās atvadās no spilgtas un harismātiskas personības, punktuāla un prasīga kolēģa, ļoti cilvēcīga pedagoga, kurš prata uzrunāt gan skolēnus, gan pieaugušos.

Par Vladislava Vilimoviča dzīves gājumu liecina gadu gaitā veiktie un krātie darbi.

Dzimis 1929. gada 26. jūlijā Rēzeknes apriņķa Rēznas pagasta Čipotu sādžā zemnieka ģimenē. 8 gadu vecumā uzsāka skolas gaitas Rēznas pamatskolā. Izglītību turpināja Rēzeknes Ekonomiskajā tehnikumā, pēc tam Pedagoģiskajā skolā.

Pēc pamatskolas skolotāja kvalifikācijas iegūšanas Vladislavs Vilimovičs sāka strādāt par skolotāju Liepkalnu pamatskolā un mācīja visus mācību priekšmetus. Pēc tam darba gaitas turpināja Kaunatas septiņgadīgajā skolā. 20 gadus Vladislavs Vilimovičs mācīja mūziku un sportu Dubuļu skolā, bet 1972. gadā atgriezās strādāt savā dzimtajā pusē – Rēznas pamatskolā kā mūzikas skolotājs. Šeit ir pavadīti 28 ražīgi darba gadi, mācot bērniem vizuālo mākslu un mūziku, nodibinot tautas instrumentu ansambli, vadot kori, kas piedalījās 3. un 4. Skolēnu dziesmu un deju svētkos.

Vladislavs Vilimovičs 40 gadus dziedāja skolotāju korī “Rāzna” un piedalījās 5. Vispārīgajos dziesmu un deju svētkos.

No 2000. gada 31. janvāra skolotājs bija pelnītā pensijā, taču radošās darba gaitas nebeidzās: V. Vilimovičs nodibināja pensionāru kopu “Atvasara”, sāka sacerēt vienkāršas, viegli dziedamas melodijas un dziesmu vārdus. Šajā laikā ir tapusi arī dziesma “Valsis Rēznas pamatskolai”, ko 2004. gada 1. oktobrī apstiprināja kā skolas himnu. Šajā laikā tika spodrināta otra talanta šķautne — glezniecība, tapa brīnišķīgi darbi – ainavas, zīmējumi pēc atmiņas, izsmalcinātā un savdabīgā zīmēšanas tehnikā.

Ir nodzīvota skaista dzīve, aizvadīts radošs mūžs, un stoļeroviešu atmiņās paliks Skolotāja izcilais darba tikums, darba mīlestība un atbildības sajūta. Mūžs ir bijis goda vērts…

Skumju brīdī esam kopā ar tuviniekiem.

Zemes klēpī guldīts 6. jūlijā Stoļerovas kapos, lai blakus sievai Annai mūžīgi muzicētu un gleznotu tajos augstajos Debesu laukos.

Rēznas pamatskolas kolektīva vārdā –
Rēznas pamatskolas direktors Anatolijs Kozlovskis

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0