In Memoriam. Rihards Ribkinskis (1937.02.11.- 2018.06.01.)

Publicēts 08.01.2018

Katram skrejceļam, ko veicam savā dzīvē,
Ir taisne pēdējā, un – tas ir viss.
Paliek zeme, draugi, mīlestība
Un priedēs vējš, no ceļa piekusis.
(Jānis Silazars) 

Jaunais gads atnesa negaidīti skumju sēru vēsti. Zvaigznes dienā, 6. janvārī, 80 gadu vecumā pēkšņi mūžības ceļā devies ilggadējais Jaunstrūžānu pamatskolas direktors Rihards Ribkinskis.

Rihards Ribkinskis dzimis 1937. gada 2. novembrī Dricānu pagasta „Aizupiešos”. Rihards agri palika bez tēva, līdz ar to visas ģimenes rūpes smagajos pēckara gados uzgūlās mātes, Riharda un vecākās māsas Ritas pleciem. Rihards zināja, ko nozīmē smagie lauku darbi un minimālas iztikšanas nodrošināšana ģimenei.

Mācījies bijušajā Taunagas pamatskolā, pēc tam Dricānu vidusskolā. Padomju armijas dienesta gadus aizvadījis tepat Latvijā, Tukumā.

Studējis skolotāju institūtā, iegūstot sākumskolas skolotāja specialitāti, pēc tam, jau strādādams, pabeidzis augstskolu un ieguvis fizkultūras skolotāja diplomu.

Savas darba gaitas sācis Dricānu vidusskolā kā fizkultūras skolotājs un pionieru vadītājs. No 1968.g līdz 2006.g. (38 gadus) bijis Jaunstrūžānu pamatskolas direktors, paralēli daudzus gadus arī fizkultūras skolotājs.

Riharda Ribkinska sirdslieta bija orientēšanās sports. Kopš 60. gadu vidus viņš bija galvenais tūrisma sacensību organizētājs Rēzeknes rajonā, orientēšanās sporta treneris, trašu un karšu gatavotājs. Jaunstrūžānu astoņgadīgās skolas jaunākā vecuma orientēšanās komanda līderpozīcijas saglabāja teju piecpadsmit gadu garumā, allaž izcīnot godalgotās vietas. Viņa iedibinātās tūrisma tradīcijas ilgi saglabājās Dricānu vidusskolā un Jaunstrūžānu astoņgadīgajā skolā.

Lielais Riharda Ribkinska kā sporta skolotāja lolojums un sapņa piepildījums Strūžānos bija hokeja laukuma izveide un treniņu un sacensību organizēšana. Skolotājs Ribkinskis bija hokeja fanātiķis vārda tiešā nozīmē. Strūžānos tika organizētas rajona un Latgales mēroga sacensības hokejā starp skolām, Jaunstrūžānu pamatskolas komanda pat savā laikā ir aizstāvējusi skolas godu republikas mērogā Rīgā.

Daudzu gadu garumā Rihards Ribkinskis bija Rēzeknes rajona arodkomitejas loceklis. Arī šeit viņam uzticēja vadīt skolotāju sportiskās aktivitātes. Rihards Ribkinskis regulāri organizēja un vadīja skolotāju spartakiādes.

Direktora Riharda Ribkinska vadībā Jaunstrūžānu pamatskola kļuva par vienu no labākajām pamatskolām Rēzeknes novadā, par ko liecina saņemtās daudzās Pūces par skolas sasniegumiem mācību olimpiādēs. Tika iegūta arī Lielā Pūce, kas ir palikusi skolas mantojumā uz mūžīgiem laikiem.

Atestātus par pamatskolas izglītības iegūšanu no Riharda Ribkinska rokām ir saņēmuši vairāk kā tūkstotis Jaunstrūžānu skolas absolventu.

Savā laikā Rihards Ribkinskis ļoti aktīvi iesaistījās arī Latvijas neatkarības atgūšanas procesos 90-jos gados, gan vārdos, gan darbos apliecinādams savu patriotismu un uzticību dzimtenei.

Rihards Ribkinskis bija stingrs un prasīgs direktors, visās lietās mīlēja akurātību un kārtību, un tieši šo īpašību dēļ viņu tik ļoti cienīja kolēģi un audzēkņi.

Ļoti augstu Rihards Ribkinskis vērtēja ģimeni. Kopā ar sievu Ritu uzaudzināja un savās dzīvēs ievadīja meitu un divus dēlus, vecvecāku sirdis priecājās par trim mazbērniem, kas ar savām čalām, smiekliem un bērnu blēņām regulāri piepildīja mājuTaunagā.

Radu pulkā Rihards vienmēr tika uztverts kā inteliģents, sirsnīgs, gudrs, ar dziļu humora izjūtu apveltīts cilvēks, interesants sarunu biedrs. Ar viņu varēja diskutēt par jebkuru dzīves jautājumu. Protams, ka īpaša sarunu tēma bija un palika sports. Rihards sekoja šīs jomas aktualitātēm gan televīzijā, gan presē, vienmēr dzīvoja līdzi mūsu hokejistu veiksmēm un neveiksmēm pasaules čempionātos, olimpiskajās spēlēs.

Būdams skolotājs, sirdī Rihards palika zemnieks, kam tuva daba, lauku dzīvesveids, lauku darbi. Pēc aiziešanas pelnītā atpūtā, viņš labprāt darbojās dārzā, audzēja zemenes, siltumnīcā izloloja tomātus, priecājās par tulpju krāšņo ziedēšanu pavasarī. Bet vismīļākās bija bites. Savas bišu saimītes viņš apkopa un lutināja kā mazus bērnus.

Noslēdzies bagāts un ražens mūžs. Dvēsele devusies pa zvaigžņu ceļu, lai pati pārvērstos par zvaigzni un spīdētu mums, šeit palikušajiem, spoži jo spoži, vienmēr atgādinot, ka laicīgās dzīves ceļš katram no mums būtu jānoiet sirdsgudrības, atbildības, uzticības un mīlestības vadītiem. Rihards Ribkinskis godam ir nogājis sava mūža ceļu, un paliks gan tuvinieku, gan bijušo kolēģu un audzēkņu atmiņās kā Cilvēks un Skolotājs ar lielo burtu.

Jaunstrūžānu pamatskolas kolektīvs izsaka vispatiesāko un dziļāko līdzjūtību ģimenei un tuviniekiem, no ilggadējā skolas direktora Riharda Ribkinska atvadoties.

P.S. Raksta tapšanas laikā saņēmām vēl vienu prātam neaptveramu ziņu. Nespēdams pārdzīvot tēva aiziešanu, 8. janvāra rītā pa zvaigžņu ceļu devies arī Riharda Ribkinska jaunākais dēls Jānis. Pat nevaram piemeklēt vārdus, lai ko teiktu šajā dubultajā nelaimē…

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0