In memoriam: Voldemārs Silagaiļs

Publicēts 20.03.2015
Voldemārs Silagaiļs

Voldemārs Silagaiļs (1958. gada 2. jūnijs – 2015. gada 18. marts)

18. martā, 56 gadu vecumā pēc ilgstošas cīņas ar smagu slimību mūžībā aizgājis Voldemārs Silagaiļs – ilggadējs Strūžānu pagasta vadītājs, ievēlēts par padomes priekšsēdētāju 5 reizes, bijušais Rēzeknes novada domes deputāts, gādīgs tēvs un mīlošs vectētiņš.

Voldemārs dzimis 1958. gada 2. jūnijā Strūžānu pagastā, ko visu turpmāko dzīvi viņš ir saucis par savām mājām. Beidzis Jaunstrūžānu pamatskolu, pēc tam apguvis elektriķa arodu Friča Roziņa Maltas sovhoztehnikumā. Darba gaitas uzsācis Strūžānu kūdras fabrikā, kur strādājis par elektriķi, vēlāk arī par kūdras ieguves meistaru un vecāko meistaru – elektriķi. No 1990. gada līdz 2009. gadam, teju 20 gadu garumā ar lielu rosību un atbildību strādāja par Strūžānu pagasta padomes priekšsēdētāju, savukārt no 2009. gada līdz 2015. gadam bija pašvaldības SIA „Strūžānu Siltums” valdes loceklis. No 2009. gada līdz 2013. gadam Voldemārs pildīja Rēzeknes novada domes deputāta pienākumus un vadīja Sociālo jautājumu un veselības aizsardzības pastāvīgo komiteju.

Voldemārs bija aktīvs Latvijas Trešās atmodas un 1991. gada janvāra barikāžu dalībnieks. Viņš aktīvi iesaistījās arī Zemessardzes izveidošanā. 2012. gadā par ieguldījumu Strūžānu pagasta attīstībā un aktīvu dalību Latvijas Republikas neatkarības atgūšanā apbalvots ar Latvijas valsts aizsardzības fonda „Lāčplēsis” bronzas goda zīmi.

Voldemārs Silagaiļs izaudzinājis trīs bērnus, tagad viņa acuraugs un prieka avots bija mazdēls un trīs mazmeitiņas. Voldemāra sirdslieta bija medības – ilgus gadus viņš bija aizrautīgs mednieks un aktīvs mednieku biedrības „Vanags” dalībnieks.

Kolēģi Voldemāru raksturo kā taisnīgu un godprātīgu vadītāju, kā draudzīgu un atsaucīgu cilvēku, kurš nevienam neatteica palīdzību vai padomu. Voldemārs mums vienmēr paliks atmiņā kā smaidīgs, strādīgs, godīgs un izpalīdzīgs cilvēks, kurš savus darbīgākos dzīves gadus atdevis Strūžānu pagasta izaugsmei un attīstībai.

Skumju brīdī esam kopā un izsakām visdziļāko līdzjūtību Voldemāra Silagaiļa ģimenei, radiniekiem, kolēģiem un draugiem.

Voldemāra Silagaiļa izvadīšana paredzēta otrdien, 24. martā pulksten 11.00 no Dricānu Svētā Sīmaņa un Svētā Jūdas Romas katoļu baznīcas.

Rēzeknes novada pašvaldība

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0