Informācija par ŪTAC “Bāka” pakalpojumu izcenojumu maiņu

Publicēts 17.02.2016

Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 4. punktu un Gaigalavas pagasta pārvaldes 2016. gada 27. janvāra ierosinājumu “Par ŪTAC “Bāka” sniegto pakalpojumu izcenojumu maiņu”, ņemot vērā Finanšu pastāvīgās komitejas 2016. gada 28. janvāra priekšlikumu, Rēzeknes novada doma nolemj, sākot ar 2016. gada 5. februāri, apstiprināt jaunos sniegto pakalpojumu tarifus ūdens tūrisma attīstības centrā “Bāka” Gaigalavas pagastā.

Ar jaunajiem pakalpojumu izcenojumiem var iepazīties, spiežot uz Cenradis

Gaidīsim Tevi ciemos!

ŪTAC “Bāka” administrācija

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0