Īstenots Gaigalavas jauniešu iniciatīvu projekts „(sa)Draudzības danči”

Publicēts 31.05.2016

27. maija vakarā Gaigalavas kultūras namā norisinājās Gaigalavas jauniešu centra „Enjoy” dalībnieku īstenotais Jaunatnes iniciatīvu projekts „(sa)Draudzības danči”, kurā piedalījās ne tikai pašmāju organizatori, bet arī jaunieši no draugu kopas – kapelas „Vīteri” (kā deju muzikanti un deju vadītāji), Ozolaines, Dricāniem un Rēzeknes 5. vidusskolas, kopumā 21 jaunietis vecumā no 11 līdz 33 gadiem.

Projekta pasākuma pirmā daļa (no plkst.18.00.līdz plkst.20.00.) bija atvēlēta draudzības kontaktu izveidei, ekskursijai pa Gaigalavu, savstarpējai komunikācijai pašu izvēlētos formātos un fiziskām vai mierīgām aktivitātēm, izmantojot Gaigalavas JC „Enjoy” inventāru, kā arī „kafijas pauzes” baudīšanai.

Projekta otrā daļa (no plkst.20.00. līdz plkst.21.40.) jeb kulminācija „(sa)Draudzības danči” ar draugu kopu – kapelu „Vīteri” bija lieliska alternatīva piektdienas „tusiņam”, it īpaši Latvijas Veselības nedēļā, iesaistot jauniešus veselīgi fiziskās aktivitātēs ― dančos. Draugu kopas-kapelas „Vīteri” muzikanti un deju vadītāji klātesošajiem jauniešiem veicināja kustību prieku, pozitīvu emociju vairošanu, vispārējā veselības stāvokļa uzlabošanu pakāpeniski kāpinot tempu un ar katru brīdi ievedot aizvien dziļāk azartā.

Pasākuma noslēgums aizritēja, atgūstot elpu, noskalojot sviedrus un pārvelkot slapjos kreklus, uzņemot zaudēto enerģiju pie kafijas galda, kā arī daloties sajūtās un atziņās. Jaunieši atzina, ka, par spīti mazākai jauniešu klātbūtnei nekā bija cerēts, projekts ir izdevies, sniedzot gandarījumu, jaunas atklāsmes par savām prasmēm un spējām, dāvājot jaunus draugus. Šādu pasākumu būtu nepieciešams rīkot arī turpmāk.

Liels paldies Rēzeknes novada Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursam, biedrībai „Lubāna vilnis”, Gaigalavas kultūras namam, draugu kopai – kapelai „Vīteri” (Ilzei Jurjānei, Zigrīdai Kručenai, Elīnai Reinikai, Aleksandram Maļkevičam, Laimai Blomniecei, Pīteram Daugulim, Leilai Rasimai) un ciemiņiem (Mairai Elksnei, Maijai Mikijanskai, Sintijai Augustovai, Jānim Zagorskim, Dinam Pujatam, Armandai Taškānei) par sniegtajiem pakalpojumiem un atbalstu šī projekta īstenošanā.

Gaigalavas jauniešu centra „Enjoy” kolektīvs

Dejojam(sa)Draudzibas dancu noslegums Dejas Slapjas drebes un sviedri Viteri

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0