Izbraukuma veselības istabas pakalpojums ESF projektā “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!”

Publicēts 29.05.2017

Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/20
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 06.06.2017. līdz plkst. 14.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: izbraukuma veselības istabas pakalpojums ESF projektā “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!”
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Mārīte Kaļva, tel.29847719, e-pasts: marite.kalva@rezeknesnovads.lv

Nolikums
Papildus informācija
Lēmums par iepirkuma rezultātiem

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0