Izdejota Rēzeknes novada deju kolektīvu skate

Publicēts 16.03.2015
Dricānu pagasta KN vidējās paaudzes deju kolektīvs Jumalo

8. martā notika Rēzeknes un Viļānu novada, Rēzeknes pilsētas deju kolektīvu skate, kur tika izvērtēta dejotāju gatavība piedalīties VIII Vidējās paaudzes dejotāju svētkos Jelgavā un citos pilsētu un novadu deju svētkos. Skates mērķi bija noteikt repertuāra un koprepertuāra apguves līmeni, kā arī izvērtēt katra deju kolektīva sniegumu un piešķirt tam kvalitātes pakāpi.

Repertuāra pārbaude ir Dziesmu un deju svētku starplaika pasākums. Svarīgi atzīmēt, ka deju kolektīvu dalība skatē tiek ņemta vērā, aprēķinot un sadalot valsts mērķdotāciju kolektīvu vadītāju darba apmaksai un sociālā nodokļa samaksai 2015. gadā, atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 25. septembra noteikumiem Nr. 670 „Kārtība, kādā pašvaldībā tiek aprēķināta un sadalīta valsts budžeta mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”.

Katras dejas kvalitāti veido daudzi nozīmīgi aspekti. Būtiska ir dejas zīmējuma un pamatsoļu precizitāte, mākslinieciskais izpildījums un rakstura atklāsme, kā arī muzikalitāte un ritms. Tāpat tiek vērtēta tautas tērpa valkāšanas kultūra, dejotāju stāja, dejotprieks, emocionalitāte, attiecības ar deju partneri un citas skatuviskajai dejai būtiskas nianses. Skati vērtēja Deju svētku Goda virsvadītāja, horeogrāfe Ingrīda Edīte Saulīte, Latvijas Nacionālā kultūras centra dejas mākslas eksperte Maruta Alpa, Deju svētku virsvadītājs, horeogrāfs Jānis Ērglis, Deju svētku virsvadītājs, horeogrāfs Ilmārs Dreļs.

Ināra Pleikšne,
Rēzeknes novada Kultūras nodaļas vadītāja

Maijas Brēķes foto

SKATES REZULTĀTI

Nr. Kolektīvs Vadītājs Kvalitātes grupa Iegūtā pakāpe
1. Dricānu pagasta KN jauniešu deju kolektīvs „Jumalēni” S.Bokta B I
2. Feimaņu pagasta KN jauniešu deju kolektīvs „Vīmyns” G.Tjarvja B I
3. Gaigalavas pagasta KN jauniešu deju kolektīvs „Krēslīte” M.Gribuste C I
4. Lendžu pagasta KN jauniešu deju kolektīvs „Ūdzeņa” S.Borise C I
5. Nagļu pagasta KN jauniešu deju kolektīvs „Pipareņš” L.Ābola C II
6. Nautrēnu pagasta jauniešu deju kolektīvs „Troks voj” I.Ludborža C II
7. Kaunatas pagasta Kn jauniešu deju kolektīvs „Rasa” A.Silova C II
8. Verēmu TN vidējās paaudzes deju kolektīvs „Kūzuls” V.Āboliņa E I
9. Dricānu pagasta KN vidējās paaudzes deju kolektīvs „Jumalo” S.Bokta E I
10. Maltas pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs „Rutuļi” R.Mika E I
11. Sakstagala pagasta SAC  vidējās paaudzes deju kolektīvs „Juris” G.Sidorova E I
12. Lendžu pagasta KN vidējās paaudzes deju kolektīvs „Ūdzeņa” S.Borise E II
13. Kaunatas pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs „Kaunata” A.Silova E II
14. Gaigalavas pagasta SAC „Strūžānu skola” vidējās paaudzes deju kolektīvs „Dancari” N.Sprukte E III

Žūrija Kaunatas pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs Kaunata Kaunatas pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs Kaunata Verēmu TN vidējās paaudzes deju kolektīvs Kūzuls Verēmu TN vidējās paaudzes deju kolektīvs Kūzuls Nautrēnu pagasta jauniešu deju kolektīvs Troks voj Lendžu pagasta KN vidējās paaudzes deju kolektīvs Ūdzeņa Feimaņu pagasta KN jauniešu deju kolektīvs Vīmyns

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0