Izsludināts atklātais konkurss uz vakanto kultūras pasākumu organizatora amatu Griškānu pagastā

Publicēts 31.01.2018

Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvalde izsludina atklāto konkursu uz vakanto Griškānu pagasta kultūras pasākumu organizatora amatu.

Pieteikuma anketu (1. pielikums), dzīves aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītības dokumentu u.c. kopijas, kā arī Griškānu pagasta kultūras nama darbības redzējumu un dažādu paaudžu kultūras dzīves ilgtspējīgas attīstības Griškānu pagastā stratēģijas aprakstu (līdz 2 A4 lapām datorrakstā), ievietotu slēgtā aploksnē, var iesniegt personīgi Griškānu pagasta pārvaldes lietvedībā, darba laikā, vai nosūtīt pa pastu, norādot adresātu – Griškānu pagasta pārvalde, adrese – Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4641, ar norādi „Konkursam uz Griškānu pagasta kultūras pasākumu organizatora amatu”, vai nosūtīt elektroniski uz e-pastu: Zoja.Lipska@griskani.lv. Detalizētāka informācija par konkursa norisi pa tālruni 64640431. Pieteikums jāiesniedz līdz 2018. gada 12. februārim plkst. 16.30.

Sīkāka informācija un pieteikuma anketa atrodama konkursa nolikumā.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0