Izsludināts iekšējais konkurss uz pašvaldības Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu speciālistu amata vietām

Publicēts 15.01.2016

Rēzeknes novada pašvaldība izsludina iekšēju konkursu uz pašvaldības Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu speciālistu amata vietām. Konkursā var piedalīties pretendenti, kuru darba vieta uz konkursa izsludināšanas dienu ir kādā no Rēzeknes novada pašvaldības iestādēm, katrs pretendents var pieteikties tikai uz vienu no vakantajām amata vietām.

Pretendentiem ir jābūt vismaz vidējai izglītībai; vismaz 3 (trīs) gadu darba pieredzei ar zemes lietu vai nekustamo īpašumu jautājumu kārtošanu pašvaldībā; zināšanām par darbu ar zemes lietām un pašvaldības nekustamajiem īpašumiem reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un spēja tajos orientēties, no viņiem tiek gaidīta augsta atbildības sajūta un precizitāte, labas datora un darbam nepieciešamo programmu un internetresursu lietošanas prasmes, amata pildīšanai atbilstošas valsts valodas zināšanas.

Pretendentu dokumentu iesniegšanas termiņš – 2016. gada 22. janvāris plkst.16.30. Kandidātu izvērtēšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus, uz otro kārtu – darba interviju un praktisko iemaņu pārbaudi tiek uzaicināti tie pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām.

Konkursa nolikums
Amata apraksts

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0