Izsludināts konkurss par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai vizuālās, plastiskās un lietišķās mākslas aktivitātēm

Publicēts 12.01.2016

Lai veicinātu bērnu un jauniešu ieinteresētību iepazīt vizuālās mākslas pasauli, kā arī popularizētu lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un neformālo izglītību, Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde izsludina konkursu par finansējuma piešķiršanu vizuālās, vizuāli plastiskās un lietišķās mākslas aktivitātēm 2016. gadā. Konkursā var piedalīties izglītības iestādes, skolēnu pašpārvaldes, interešu izglītības pulciņi un jauniešu neformālās interešu grupas, kas darbojas Rēzeknes novadā.

Lai piedalītos konkursā, pretendentiem līdz 2. februārim Izglītības pārvaldē jāiesniedz projekta pieteikums, projekta apraksts un budžeta tāme. Kā attiecināmās izmaksas iesniedzēji var norādīt aprīkojuma, inventāra un materiālu iegādi. Pieprasītā summa nedrīkst būt lielāka par 400,00 EUR. Kopējais konkursam paredzētais budžets ir 2000 EUR, kā ietvaros plānots atbalstīt piecus vai vairāk projektus.

Vairāk informācijas par projektu un pieteikuma anketa ŠEIT.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0