Izsludināts konkurss par finansējuma piešķiršanu Rēzeknes novada skolām projektiem vides aizsardzības jomā

Publicēts 13.03.2015
Foto no interneta resursiem

Rēzeknes novada Vides aizsardzības fonda padome izsludina konkursu par finansējuma piešķiršanu skolu projektiem vides aizsardzības jomā, kas vērsti uz izglītību un audzināšanu. Kā paredz konkursa nolikums, atbalstāmās aktivitātes būs vides izglītības pasākumi, vides un dabas resursu izpēte, kā arī vides infrastruktūras izveide, tostarp brīvdabas mācību klašu ierīkošana, dabas taku vai dabas stūrīšu skolā izveide.

Svarīgi atzīmēt, ka visās atbalstāmajās aktivitātēs ir jābūt iesaistītiem skolēniem, savukārt aktivitātes, kas jau tiek finansētas no citiem Valsts budžeta un Eiropas Savienības finanšu avotiem, netiks atbalstītas.

Kopējais konkursam pieejamais finansējums no Rēzeknes novada Vides aizsardzības fonda līdzekļiem ir EUR 20 000. Konkursam viens pretendents drīkst iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu. Maksimālais finansējums vienam projektam nedrīkst pārsniegt EUR 2000.

Projektu pieteikumi ar pavadvēstuli konkursam jāiesniedz līdz 31. martam Rēzeknes novada pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 95A, 31. kabinetā vides aizsardzības vecākajai speciālistei. Vairāk informācijas pa tel.: 64607185, 29162083 vai e-pastu: terezija.kruste@rezeknesnovads.lv.

Konkursa nolikums

Terēzija Kruste,
Rēzeknes novada pašvaldības vides aizsardzības vecākā speciāliste

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0