Izsludināts konkurss par finansējumu tehniskās jaunrades aktivitātēm

Publicēts 05.09.2017

Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde izsludina konkursu par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai tehniskās jaunrades aktivitātēm 2017. gadā. Konkursa mērķis ir atbalstīt bērnu un jauniešu aktivitātes un ieinteresētību tehniskās jaunrades jomā. Konkursā var piedalīties novada izglītības iestādes, interešu izglītības pulciņi, skolēnu pašpārvaldes un jauniešu neformālās interešu grupas. Kopējais tehniskās jaunrades projektiem atvēlētais budžets 2017. gadā ir 2400 EUR. Viena pretendenta pieprasītā summa nedrīkst būt lielāka par 600 EUR. Paredzams, ka konkursam pieejamā budžeta ietvaros tiks atbalstīti 4 līdz 5 projekti.

Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 20. septembrim Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldē.

Konkursa nolikums

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0