Izsludināts projektu konkurss EZF pasākumam “Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde un mārketings”

Publicēts 21.11.2014

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas astotās kārtas pagarināšanu ES Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) un Rīcības programmas pasākumam “Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde un marketings”
Pasākuma mērķis palielināt zvejas un akvakultūras produktu pievienoto vērtību, paaugstināt darba drošību un darba ražīgumu, samazināt negatīvu ietekmi uz vidi, nodrošināt produktu kvalitāti, tai skaitā samazināt kaitīgas vielas zivju produktos, kā arī ražot jaunus produktus un izmantot zivju apstrādes blakusproduktus un atkritumus.
Atbalsta pretendents var būt:

  1. Pārtikas un veterinārā dienestā atzīts zivju apstrādes uzņēmums;
  2. Pārtikas un veterinārā dienestā atzīts dzīvnieku izcelsmes pārtikā ne­iz­­mantojamo blakusproduktu aprites uzņēmums, kas nodarbojas ar zivju bla­kus­produktu vai atkritumu pārstrādi;
  3. Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrēta fiziska vai juridiska persona, kas mājas apstākļos ražo zvejas produktus;
  4. esošs komersants, kurš veido jaunu zivju apstrādes uzņēmumu vai zvejas un akvakultūras produktu pārtikā neizmantojamo blakusproduktu aprites uzņēmumu;
  5. jaundibināts komersants, kurš veido jaunu zivju apstrādes uzņēmumu vai zvejas un akvakultūras produktu pārtikā neizmantojamo blakus­produktu aprites uzņēmumu, kuram pirmais pārskata vai taksācijas gads vēl nav noslēdzies.

Astotās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2014. gada 20. oktobra līdz 2014. gada 19. decembrim.
Astotās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir 4 935 0506 EUR
Kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir līdz 2015.gada 31.augustam.Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir pieejami mājaslapā www.lad.gov.lv.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālo lauksaimniecības pārvalžu klientu apkalpošanas daļās vai LAD klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāvā (tālr. 67027693, 67027235).

Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt arī lad@lad.gov.lv

Konkursa sludinājums pieejams oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
Infromācijas avots: Lauku atbalsta dienests

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0