Izsludināts Rēzeknes novada radošo darbu finansēšanas konkurss

Publicēts 07.09.2017
Foto no interneta resursiem

Lai veicinātu kultūras un mākslas jaunrades procesu un tā daudzveidību Rēzeknes novadā, Rēzeknes novada pašvaldība izsludina un organizē Radošo darbu konkursu.

Konkursa virsmērķis ir atbalstīt kultūru un mākslu, kas ir pieejama, daudzveidīga un inovatīva un veicināt līdzsvarotu kultūras un mākslas vērtību nozīmību, jaunrades attīstību un kultūras mantojuma saglabāšanu saskaņā ar valsts kultūrpolitikas vadlīnijām, kā arī veicināt iedzīvotāju radošumu un līdzdalību Latvijas un Rēzeknes novada kultūrtelpas veidošanā, gatavojoties Latvijas simtgadei.

Kopējais pieejamais konkursa finansējums ir EUR 2000 (divi tūkstoši euro). Viena projekta atbalstāmā summa līdz EUR 500.

Pieteikuma veidlapa jāiesniedz Rēzeknes novada pašvaldības 29. kab. vai jānosūta ar pasta starpniecību (adrese: Rēzeknes novada dome, Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601) ar norādi “Radošo darbu konkursam” līdz 2017. gada 15. septembrim.

Vairāk informācijas: Konkursa nolikumā

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0