Izstrādāta spēle “Lūznavas muižas sikspārņa Mūža misija”

Publicēts 13.12.2016

8. decembrī Lūznavas muižā notika spēles “Muižas sikspārņa Mūža misija” prezentācija, kas sagatavota projekta “Dabas izziņa Rēzeknes novada Lūznavas muižas parkā” ietvaros. Spēles veidotāji SIA “Lūzumpunkts” prezentēja spēles ideju un ar Maltas vidusskolas jauniešiem un jaunatnes lietu darbiniekiem izspēlēja spēles īso variantu Lūznavas parkā. Spēle paredz divas iespējas: garais variants, kur veiklības uzdevumi ar objektu atrašanu dabā ir papildināti ar plašu izzinošu informāciju par 30 Lūznavas parka dabas objektiem, kā arī spēles īsais variants, kas paredzēts komandu sacensībām un ietver aktivitātes ap 10 Lūznavas dabas objektiem.

Spēle izveidota ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu ar mērķi pievērst dažāda vecuma iedzīvotāju grupu uzmanību un radīt interesi par dabā esošajām vērtībām, to aizsardzību un saglabāšanu.

Uzziņai:

Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā – Lūznavas pagastā, Rāznas Nacionālā parka teritorijā, atrodas viens no lielākajiem ainaviskajiem parkiem Latgalē – Lūznavas muižas parks, tā platība 23,7 ha, no kuriem 2,6 ha teritorijas aizņem 7 dīķi. Kopš 1977. gada parks ir atzīts par kultūras pieminekli. Lūznavas parkam ir veikta dendroloģiskā izpēte (2013. gadā), kurā teikts, ka parkā pavisam konstatēti 93 koku, krūmu un puskrūmu taksoni, tai skaitā 29 autohtonās (vietējās) sugas, kā arī 64 alohtonie (svešzemju) koku un krūmu taksoni, ieskaitot sugas, varietātes un šķirnes. 2016. gadā Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmija, zinātnisko grantu konkursa ietvaros, veica izpēti – “Lūznavas muižas apkārtnes parka floristiskā priekšizpēte”. Zinātnieku, dabas vērotāju interese par parku ir saprotama, jo tas ir ļoti unikāls. Te ir sastopami ļoti daudz reti, ar īpašu dendroloģisko vērtību koki un augi, vietējās nozīmes dižkoks – parastā priede, divas ar MK noteikumiem aizsargājamās sugas – kārpainais segliņš (Euonymus verrucosus) un parastais skābardis (Carpinus betulus). Savas unikalitātes dēļ, parks ir iekļauts Rāznas Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna apsaimniekošanas pasākumu ‘Akadēmisko un lietišķo pētījumu mērķu realizācijas paredzētie pasākumi” sarakstā.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0