Izstrādāts Ozolaines Tautas nama dizaina projekts

Publicēts 05.07.2017
Jaunā dizainere (otrā no kreisās) ar savu pasniedzēju Diānu Apeli un Ozolaines pagasta pārstāvjiem.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) jau vairākus gadus darbojas Izglītības, valodu un dizaina fakultāte, kurā mācās, savu talantu un intereses par nopietnu profesiju apgūst topošie dizaineri. Katram interjera dizaina programmas studentam pēdējā kursā ir uzdevums izstrādāt īstu dizaina projektu kādas ēkas telpām, projektējot to interjeru, sākot no telpu koloristikas un apdares materiāliem, beidzot ar dekoratīvajiem risinājumiem uz sienām, ieskaitot tehniskos, ergonomiskos un funkcionālos risinājumus. Kā viena no diplomprojekta vietām RTA interjera dizaina programmas studentiem šogad tika piedāvāts Ozolaines Tautas nams. To sava diplomprojekta izstrādei izvēlējās 4. kursa studente Santa Katkeviča. Diplomdarba ietvaros Santa izstrādāja telpu dizainu, tehniskos un funkcionālos risinājumus Ozolaines Tautas nama 1. stāvā esošajām telpām – aktu zālei, rokdarbu pulciņa kabinetam, senioru kluba nodarbību telpai, labierīcību telpai, Tautas nama vadītājas kabinetam un bijušajam vadītājas kabinetam, kā arī diviem pirmā stāva gaiteņiem. Ozolaines pagasta vadība cer nākotnē meklēt līdzekļus, lai jaunās dizaineres idejas varētu īstenot dzīvē.  

Pusgada laikā, sākot ar 2017. gada janvāri, studente veica Ozolaines Tautas nama vēsturisko izpēti, ievāca informāciju par ēkas tehnisko stāvokli, būvniecības risinājumiem. Ozolaines Tautas nama un pagasta pārvaldes vadība izklāstīja savu redzējumu, kas ēkā būtu maināms no vizuālā viedokļa, no funkcionālā un tehnisko risinājumu aspekta. To visu ņemot vērā, pasniedzējas Diānas Apeles vadībā topošā interjera dizainere Santa Katkeviča izstrādāja projektā ietverto telpu jaunā dizaina pirmās skices. Pirmie uzmetumi kopīgi tika izskatīti, izanalizēti, atzīmējot to, kas patīk, kam būtu jāpiemeklē cits risinājums. Diplomdarba gaitā aktu zālei tika paredzēts jauns vizuālais risinājums, problēma ar akustiku tika atrisināta ar akustisko griestu un sienu paneļu palīdzību, skatuve tika krietni paplašināta un vecmodīgajiem skatuves aizkariem tika rasta alternatīva modernu, funkcionāli ērti izmantojamu skatuves žalūziju veidā. Rokdarbu un senioru kluba nodarbību telpām tika radīts jauns dizains, to papildinot ar ērtiem risinājumiem mēbeļu, gaismekļu, plauktu sistēmu veidā, lai nodarbību telpas kļūtu vēl ērtākas. Tautas nama vadītājas kabinets arī ieguva jaunu dizainu, kļūstot par māksliniecisku telpu, kur dzimt radošām idejām. Iepriekšējas vadītājas kabinets tika pārveidots par pastāvīgu garderobes telpu, papildinot to arī ar lielu spoguli. Būtiski tika mainīts koridoru vizuālais izskats un funkcionalitāte. Smagās, necaurspīdīgās durvis projekts paredz aizvietot ar stikla durvīm, kas tumšajos koridoros spētu ienest daudz papildus gaismas. Izstāžu gaitenī ir paredzēta moderna izstāžu eksponēšanas sistēma, ieskaitot arī speciāli pielāgotu apgaismojumu. Lielajā gaitenī projekts paredz ierīkot papildus iekšējas durvis jeb vējtveri, kas būtiski samazinātu siltuma zudumu gaiteņos un visā 1. stāvā. Kopumā gaiteņiem jaunā dizainere izstrādāja svaigu, estētiski baudāmu, omulīgu jaunu dizainu, kas telpas spētu padarīt mājīgas apmeklētājiem, māksliniekiem un darbiniekiem patīkamākas.

Katra diplomdarba ietvaros tā autoram savām rokām jārada arī kāds dizaina priekšmets. Par dizaina iedvesmas avotu izvēlēti etnogrāfijas ornamentu motīvi, tāpēc par centrālo etnogrāfisko rakstu jeb simbolu tika izvēlēts Austras koks, kas dod enerģētisku spēku un padomu, rosina jauno paaudzi krāt zināšanas, veicina attīstību, jo koks tiecas augšup – garīgā spēka virziens, palīdz izprast pagātni, tagadni un nākotni. Rezultātā Austras koka daļējā vai pilnīgā izskatā vijas cauri visam telpu dizainam, bet Santas diplomprojekta interjera priekšmets, ko viņa izstrādāja savām rokām, bija plaukts Austras koka izskatā.

2017. gada 14. jūnijā RTA notika diplomdarbu aizstāvēšana. Topošā dizainere Santa Katkeviča Ozolaines Tautas nama dizaina projektu prezentēja komisijai un visiem klātesošajiem, noslēgumā saņemot maksimālo vērtējumu – 10 balles. Ar izstrādāto projektu esam ļoti apmierināti – tas ir interesants, estētiski pievilcīgs, tas ietver daudz oriģinālu un funkcionāli pārdomātu risinājumu, kas kopumā Tautas namā ienestu modernas, mūsdienīgas un laikmetam atbilstošas vēsmas. Aizstāvēšanā viens no lielākajiem pārsteigumiem bija Austras koka plaukts, ko ieraudzījām taustāmā veidā un pilnīgi pabeigtā izskatā. Plaukts patiesi ir unikāls un oriģināls, izcili izpildīts interjera priekšmets. Santa arī pastāstīja, ka, lai arī priekšmets ir tikko kā radīts, tas tūlīt ir radījis lielu interesi un Santa ir jau saņēmusi pirmos pasūtījumus no cilvēkiem, kas arī savā interjerā grib šādu “rozīni”.

Talantīgas, nu jau diplomētas, dizaineres rokās ir tapis fantastisks projekts, par ko sakām lielu paldies pašai autorei, kā arī dizaina studiju programmas vadītājai Diānai Apelei. Šobrīd ceram, ka mums izdosies piesaistīt līdzekļus, lai vismaz daļu no šī projekta varētu realizēt dzīvē. Pirmais, no kā gribētos sākt, ir pārveidot novecojušo aktu zāles dizainu un atrisināt akustiskās problēmas, lai turpmāk muzikālie priekšnesumi iegūtu pienācīgu skanējumu, kā arī paplašināt skatuvi. Lai piesaistītu projekta īstenošanai nepieciešamos līdzekļus, plānojam aktīvi piedalīties Eiropas struktūrfondu piedāvātajos projektos, jo Ozolaines pagasta pārvaldes budžetā šobrīd nav iespējams ieplānot līdzekļus šāda projekta realizēšanai un Tautas nama pilnīgai vai daļējai atjaunošanai.

 

Santa Ostaša,
Ozolaines Tautas nama vadītāja

priekstelpa 1bernuradosais 1garderobe camera 006 1pedejais3 1vaditajaskabinetscamera005 1vadtelp camera003 2 1w2wc5 1zale camera003 1 111izstazy garderobe4 pedejais pedejais2 photoshopzale camera003 1

 

 

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0