Izturīgs un drošs bērnu rotaļu laukuma aprīkojums

Publicēts 14.03.2011
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2011.gada 18.aprīlis
Pasūtītāja nosaukums - Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu pagasta pārvalde
Iepirkuma priekšmets – Izturīgs un drošs bērnu rotaļu laukuma aprīkojums
Iepirkuma piedāvājums jāiesniedz - elektroniskā veidā jāatsūta uz e-pastu livija.plavinska@inbox.lv  un jāatsūta pa pastu uz adresi Nautrēnu pagasta pārvalde, c. Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV4652
Kontaktpersona - Rēzeknes novada pašvaldības Nautrēnu pagasta pārvaldes vadītāja Līvija Plavinska t. 64628805, 29468107
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0