Izvaltā notiks Latvijas Lauku foruma diskusija „Sadarbība kā ilgtspējīgas izaugsmes pamats"

„Latvijas lauki un mazpilsētas ir neatņemama Latvijas daļa ar lielu līdz šim pilnībā neizmantotu potenciālu, kas var sniegt būtisku ieguldījumu Latvijas un visas ES attīstībā, stabilitātē un ilgtspējā” (fragments no 2. Latvijas Lauku kopienu parlamenta rezolūcijas).  Turpinot jau par tradīciju kļuvušo lauku attīstības iniciatoru kopā sanākšanu un pieredzes apmaiņu Latvijas Lauku kopienas nedēļas ietvaros, kā arī lai sekmētu 2. Latvijas Lauku kopiena parlamenta darba rezultāta – rezolūcijas – izpratni un tās reālu izmantošanu ikdienā, „Latvijas Lauku forums” aicina piedalīties 3. Latvijas Lauku kopienu nedēļas diskusijā „Sadarbība kā ilgtspējīgas izaugsmes pamats", kas risināsies no 12. līdz 16. oktobrim piecās Latvijas vietās – Druvienā, Izvaltā, Staicelē, Jaunaucē un Ancē.
Latgales reģionā diskusija notiks 13. oktobrī Izvaltas pamatskolā (Krāslavas novadā), kuras laikā iepazīsimies un mācīsimies, stiprināsim esošās un meklēsim jaunas sadarbības iespējas lauku mazo nevalstisko organizāciju, uzņēmēju, izglītības iestāžu un pašvaldības starpā, lai sekmētu pēc iespējas pilnīgu savas kopienas un reģiona potenciāla izmantošanu un ilgtspējīgu attīstību.
Diskusijā tiek aicināti piedalīties Rēzeknes novada un Viļānu novada vietējie uzņēmēji, vietējo skolu pārstāvji, un NVO pārstāvji, kuriem dalība Lauku kopienu nedēļā būtu saistoša.
Reģistrēšanās un diskusijas darba kārtība pievienotajā programmā. Papildus informācijai par Latvijas Lauku Kopienu nedēļu: +371 28855427 vai laukuforums@gmail.com
Programma 

Noklikšķini, lai noklausītos iezīmēto tekstu!