Jāņu vainagos aicina nepīt retos un aizsargājamos augus

Publicēts 18.06.2015

Tuvojoties Līgo un Jāņiem, Dabas aizsardzības pārvalde aicina netirgot un arī nepirkt Latvijas savvaļā augošos aizsargājamos augus. Arī šogad vides inspektori Latvijas lielākajās pilsētā dosies reidos, lai pārbaudītu jāņuzāļu tirgotāju godaprātu, realizējot mūsu dabas bagātības.

Krāšņs Līgo un Jāņu vainags izdosies arī tad, ja tajā ievīsiet rudzupuķes, pīpenes, sarkano un balto āboliņu, suņuburkšķus, papardes, kalmes, madaras, asinszāli, birztalu nārbuli, raspodiņu, vībotnes, magones un citus vasaras visgarākajās dienās ziedošos augus, kas Saulgriežu laikā ir plūcami. Taču aicinām darīt to ar mēru un saudzīgi – arī visus bieži sastopamos augus nedrīkst plēst ar saknēm un nevajag noplūkt pēdējo krāšņo ziedu pļavā. Vēl der paturēt prātā, ka Latvijā ir arī indīgi un bīstami augi – velnarutki, gundegas, latvāņi u.c., kurus labāk atstāt tur, kur tie ir.

Taču atrodot dabā aizsargājamos un retos ziedus, piemēram, savvaļas orhidejas – naktsvijoles, dzegužpirkstītes, dzegužpuķes un dzegužkurpītes, kas dažkārt tiek nežēlīgi izplūktas un sietas krāsainajos jāņuzāļu pušķos, aicinām tos baudīt nenoplūcot. Pie aizsargājamiem ziediem pieskaitāma arī meža un pļavas silpurene un jumstiņu gladiolas, kā arī aizsargājama ir Sibīrijas skalbe.

Saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likuma 12. pantu ir aizliegts īpaši aizsargājamos augus vai to daļas lasīt, noplūkt vai izrakt, kā arī aizliegts pārdot, dāvināt, kolekcionēt vai audzēt savvaļā ievāktus aizsargājamos augus. Šādas aizliegtas darbības ir administratīvi sodāmas, piemērojot naudas sodu kā fiziskām, tā juridiskām personām, līdztekus, konfiscējot nelikumīgi iegūtos augus.

Lai pārliecinātos par to, kādus ziedus un augus labāk atstāt dabā nekā pīt Jāņu vainagā, aicinām ielūkoties materiālā par reto un aizsargājamo augu izskatu „Mīli ar acīm” vai foto galerijā “Aizsargājamie augi”.

Informāciju sagatavoja Inese Pabērza
Dabas aizsardzības pārvaldes Sabiedrisko attiecību un vides izglītības nodaļas vadītāja
Mob. tel.: 26418755

Papildus informācija:
Ilona Vilne
Dabas aizsardzības pārvaldes
Dabas aizsardzības departamenta
CITE nodaļas vadītāja
Mob. tel.: 28379974

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0