Jauna vieglā pasažieru automobiļa iegāde

Publicēts 28.04.2014
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2014/5
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 12.maijs plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – jauna vieglā pasažieru automobiļa iegāde
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Andris Koļčs, tālr.64607170, e-pasts: andris.kolcs@rezeknesnovads.lv
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0