Jaunās ielas un autoceļa Nr.5603 Staroščiki – Tuči – Janopole (līdz autoceļa Nr.5606 Janopole – Lejas Tuči atzaram) gājēju celiņu izbūve Janopolē, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads

Publicēts 11.05.2018

Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2018/12
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 24.05.2018. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: Jaunās ielas un autoceļa Nr.5603 Staroščiki – Tuči – Janopole (līdz autoceļa Nr.5606 Janopole – Lejas Tuči atzaram) gājēju celiņu izbūve Janopolē, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Jānis Volks, tel.64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv

Iepirkuma nolikums
Būvapjomi
Iepirkuma dokumentācija
Būvdarbu apjomi
Lēmums par iepirkuma rezultātiem

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0