Jaunas pasakas Nautrēnu skolas teātra ģimenē

Publicēts 14.05.2018

Jau 2019. gada rudenī vispārizglītojošajās skolās tiks ieviests jauns mācību priekšmets – drāma, kas ļaus skolēniem no mazotnes apgūt izpildītājmākslas prasmes, attīstīt saskarsmes un publiskās uzstāšanās prasmes. Savukārt Rēzeknes novada Nautrēnu vidusskolas skolēniem, pateicoties ES finansējumam (projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, nr. 8.3.2.2./16/I/001), jau šajā mācību gadā bija iespēja izmēģināt šādu praksi.

No 2017. gada decembra līdz 2018. gada aprīlim vienu reizi mēnesī Nautrēnu vidusskolas skolēni Rēzeknes teātra “Joriks” aktieru vadībā darbojās radošo darbnīcu ciklā “Dzeivuo puosoka”, gūstot ieskatu skatuves runas, aktiermeistarības, dramaturģijas, režijas un improvizācijas pamatos. Aktieri ar skolēniem gan sacerēja stāstus, gan izspēlēja tos etīdēs, gan improvizēja par uzdotajām tēmām.

Lūk, ko par nodarbībām stāsta paši dalībnieki:

“Bija ļoti jauki iepazīties ar teātra un skatuves dzīvi dažādās nodarbībās. Mums izveidojās tāda kā kopīga ģimene, jutāmies saliedēti, strādājot komandā”

“Es šajās nodarbībās uzzināju, kas ir etīdes, iemācījos strādāt grupā un veidot savas pasakas”

“Bija ļoti interesanti – noteikti dzīvē noderēs daudzas nodarbības, ne tikai dikcijas vingrinājumi ikdienai, bet arī spēles svētkiem draugu vidū”

Projekta noslēgumā darbnīcas dalībnieki demonstrēja savu veikumu – pašu iestudētas leģendas un nostātus par Nautrēnu rašanos – jāatzīmē, ka starp senām teikām gadījās arī kāda pavisam svaiga un pašu skolēnu jaunradīta. Darbnīcas treneri ir gandarīti par paveikto un atzīmē to, ka projekta laikā skolēnu atbrīvotība un radošums jūtami pieauguši.

 

 

Nautrēnu vidusskolas skolotāja Mārīte Zubko

IMG_20180410_142522 IMG_20180410_142713 IMG_20180410_143514_1 IMG_20180410_144531_1

logo

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0