Jaunatnes vasaras darbs Rēzeknes novadā

Publicēts 29.03.2018

Rēzeknes novada Izglītības pārvalde izsludina konkursu par finansējuma piešķiršanu jauniešu darba praksēm vasaras periodā, kas tiks īstenotas laika posmā no 2018. gada 1. jūnija līdz 31. augustam.
Konkursa mērķis ir nodarbināt jauniešus vasaras periodā, kā arī veicināt jauniešu darba prakses un neformālās izglītības attīstību Rēzeknes novadā.
Konkursā tiek aicināti piedalīties Rēzeknes novada pagastos dzīvojošie jaunieši, kas 2017./2018. mācību gadā beidz 9., 10. vai 11. klasi (1. un 2. kurss arodskolās) kādā no izglītības iestādēm Rēzeknes novadā vai Rēzeknes pilsētā (jauniešu deklarētā dzīvesvieta ir Rēzeknes novadā).
Projekti tiek gaidīti Rēzeknes novada domes Izglītības pārvaldē līdz 24. aprīlim plkst. 15.00 vai pa pastu līdz 21. aprīlim (pasta zīmogs).

Sīkāka informācija Konkursa nolikumā

2017. gada vasaras mēnešos  dažādos Rēzeknes novada pagastos brīvā laika aktivitātes un pasākumus īstenoja kopā 18 jaunieši.

Jānis Šaudiņš,
Rēzeknes novada pašvaldības Jaunatnes lietu speciālists

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0