Jaunieši aicināti piedalīties apmācībās „Tu vari vairāk”

Publicēts 28.07.2014

Valsts Lauku tīkla pasākuma „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” ietvaros SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra” Rēzeknes nodaļa organizē interaktīvu programmu „Tu vari vairāk” Rēzeknes, Viļānu, Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu jauniešiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem. Informatīvā diena notiks 4. augustā no plkst. 10.00 līdz 13.30 Rēzeknē, Dārzu ielā 7a.

Informatīvās dienas programma:
Pasākuma būtība un norises plānojums, ieskats turpmāko apmācību programmā:

  • Iespējas attīstīt uzņēmējdarbību savā novadā,
  • Programmas iepriekšējo gadu laureātu un dalībnieku veiksmes stāsti,
  • „Ceļa maize” jaunajiem.

Turpmākajās apmācībās piecu dienu garumā (5., 11., 13., 18. un 20. augustā):

  • Līdzdarboties ar pozitīvu, pieredzes bagātu komandu attīstības treneri savas idejas definēšanā, attīstībā un virzīšanā,
  • Kopā ar speciālistu izstrādāt savu biznesa plānu,
  • Tikties ar uzņēmējiem no dažādām nozarēm, dodoties apskatīt viņu darba augļus arī klātienē,
  • Uzzināt veiksmīga mārketinga pamatprincipus, kā pielietot tos savas idejas popularizēšanā,
  • Interesanti un lietderīgi pavadīt laiku, iegūstot jaunus draugus un sadarbības partnerus.

Pēc apmācībām dalībniekiem būs iespēja piedalīties biznesa plānu konkursā „Laukiem būt” un iegūt naudas balvas.

APMĀCĪBU PROGRAMMA


Sīkāka informācija un pieteikšanās:

  • Dace Geduševa, Rēzeknes nodaļas (Viļānu novada) lauku attīstības konsultante, tālr: 29923925, dace.geduseva@llkc.lv;
  • Daina Butlere, Rēzeknes nodaļas lauku attīstības konsultante, tālr: 26543286, daina.butlere@llkc.lv.
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0