Jaunieši apgūst radošo uzņēmējdarbību

Publicēts 30.08.2016

No 15. līdz 19. augustam ūdens tūrisma centrā „Bāka” Dricānu jauniešu biedrība „LOBS” organizēja neformālās apmācības „Radošā uzņēmējdarbība”. Apmācībās piedalījās 13 jaunieši no dažādiem Rēzeknes novada pagastiem: Dricānu, Rikavas, Bērzgales, Lendžu, Vērēmu, Ozolmuižas un Ilzeskalna. Saistībā ar brīvo vietu skaitu un novada jauniešu mazo atsaucību, tad apmācībās tika uzņemti arī četri dalībnieki no Daugavpils, Līksnas un Aglonas novada. Apmācību mērķis bija veicināt jauniešu interesi par uzņēmējdarbību Latgalē, izveidojot video materiālu Latgales reģiona uzņēmējdarbības popularizēšanai.

Apmācības vadīja Jānis Jurčenko, taču tika pieaicināti arī vieslektori, lai apmācību laikā jauniešiem tiktu sniegtas papildus zināšanas un dažādots apmācību norises laiks. Pirmajā apmācību dienā tika uzaicināta trenere Sintija Ludborža, ar mērķi veicināt jauniešu savstarpējo saikni, izmantojot dažādās metodes kā: ice breking (barjeru laušana) un tem building (grupu veidošana). Otrajā apmācību dienā ŪTC „Bāka” viesojās Rēzeknes novada jaunatnes lietu speciālists Jānis Šaudiņš, kurš ne tikai sniedza informāciju par Rēzeknes novada jauno uzņēmēju atbalsta programmām, bet arī piedalījās raidījuma tapšanā kā studijas viesis. Savukārt Latgales Reģionālās televīzijas žurnāliste Ausma Sprukte sniedza nodarbības žurnālistikā, lai palīdzētu jauniešiem kvalitatīvi izveidot interviju ar uzņēmējiem un iepazīstinātu tuvāk ar žurnālistiku.

Trešajā apmācību dienā jaunieši devās ekskursijā pie dažādiem uzņēmējiem: Sanitas Zundas, Ilzes Čudares, Jāņa Jurčenko un Valtera Murāna. Katram no uzņēmējiem bija savs iedvesmas un radošās izpausmes stāsts, kurš viennozīmīgi mudināja jauniešus uzdrošināties un īstenos arī savas idejas. Ekskursijas gaitā tika arī filmētas intervijas ar uzņēmējiem, kā rezultātā tiks izveidots video sižets par radošajiem uzņēmējiem. Pēdējā, ceturtajā apmācību dienā, ŪTC „Bāka” viesojās sistemātiskais koučs Aloīda Jurčenko. Noslēguma pasākumā jaunieši izveidoja teatrālus uzvedumus par tēmu „Mans radošais uzņēmums”. Jāpiebilst, ka dalībnieku pieeja šim uzdevumam pārsteidza vadītājus ar savu oriģinalitāti un vienotību. Lai gan lielākā daļa dalībnieku savā starpā nebija pazīstami, starp viņiem izveidojās stipra un draudzīga saikne.

Organizatori izsaka pateicību visiem dalībniekiem, kuri piedalījās un ieguldīja darbu gan komandas veidošanā, gan video tapšanā. Kā arī liels paldies ŪTC „Bāka” komandai par telpām un atsaucību, paldies Rēzeknes novada Izglītības pārvaldei par sniegto finansējumu, paldies Dricānu pagasta pārvaldes vadītājai Skaidrītei Melnei par atbalstu, paldies Jaunstrūžanu pagasta pārvaldei, paldies SIA „Latgales dārzeņu loģistika”, SIA „Ausmeņa”, SIA „Trīs lāči”, SIA „Lesko-N”, SIA „Ozoli”, Sietspiedes darbnīcai „Pleķis”, Sanitai Zundai („Dūma”), Ilzei Čudarei („Pangolīna”).

Dricānu JC „Kukuži” koordinatore un biedrības „LOBS” valdes locekle Ingūna Semule

Noslēguma pasākuma atklāšana Rīta rosme Darba process Noslēguma uzvedums grupas ALFA izpildījumā

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0