Jaunieši dodas “Velotour ’2015″

Publicēts 03.09.2015

Dricānu jaunieši šovasar organizēja divu dienu velobraucienu. Tā mērķis bija lietderīga brīvā laika pavadīšana, iepazīstot Rēzeknes novada uzņēmējus un jauniešus no citiem pagastiem. Izbraukumā piedalījās jaunieši no Dricāniem, Varakļāniem, Gaigalavas, Rēzeknes un Audriņiem.

Projekta ietvaros dalībnieki viesojās Z/S „Pumpuri” pie Eriņu saimes, kuri pastāstīja, ko nozīmē uzturēt un attīstīt lauksaimniecību ne vien savā reģionā, bet arī valstī. Andris Eriņš piebilda, ka mums jābūt lepniem, jo Latgalē ir otrā labāk attīstītā lauksaimniecība visā Latvijā, mērojot starp reģioniem. Tālāk ceļš veda uz Pilceni pie uzņēmuma „Lesko-N” vadītājas Skaidrītes Treikules un viņas ģimenes. Uzņēmēja jauniešiem pastāstīja par to, ka dibināt un uzsākt savu uzņēmumu nav nemaz tik viegli, taču novēlam Skaidrītei Treikulei arī turpmākos panākumus farmācijas nozares tīkla attīstīšanā. Strūžānos viesojāmies nometnē „Emociju virpulī…”, kur satikāmies un iepazināmies ar vietējiem jauniešiem. Brauciena galamērķis bija Nautrēnu pagasta Rogovkas ciems. Sākumā vietējie jaunieši noorganizēja ekskursiju nesen atvērtajā Rogovkas multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā, jo neviens no velobrauciena dalībniekiem vēl nebija tur viesojies. Vēlāk — vakariņas un saruna ar SIA „Rogovkas ceptuve” vadītāju Skaidrīti Bambali.

Kaut arī pirmās dienas noslēgumā brauciena dalībnieki izteicās, ka attālums bijis par mazu un varētu braukt vairāk, tomēr nākamajā dienā viņi savas domas gan mainīja, jo 40 kilometri ir pietiekošs attālums, ko mērot divu dienu garumā.

Brauciena laikā jaunieši uzņēma video par to, ko dzirdēja, redzēja un piedzīvoja. Šeit ir apskatāmas 2 emociju pārpildītas dienas nepilnās 3 minūtēs.:

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0