Jauniešiem ir idejas un degsme sava biznesa uzsākšanai laukos

Publicēts 02.09.2014

Spraigā un radošā atmosfērā augustā noritējusi interaktīvā programma jauniešiem „Tu vari vairāk!”, ko Valsts lauku tīkla aktivitātes „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” ietvaros īstenoja Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Rēzeknes nodaļa. Pasākuma laikā vairāku dienu garumā jauniešiem no Rēzeknes, Viļānu, Kārsavas, Ciblas un Ludzas novada bija iespēja mācīties un gūt priekšstatu par to, kā uzsākt un attīstīt savu uzņēmējdarbību. Vērtīgus ieteikumus šajā sakarā sniedza vairāki kompetenti speciālisti.

Par finanšu piesaistes iespējām uzņēmējdarbības attīstībai VAS „Latvijas Attīstības finanšu institūcijas Altum” realizēto atbalsta programmu ietvaros pastāstīja Rēzeknes filiāles vadītāja Vita Pučka. Rēzeknes novada pašvaldības pārstāvis aicināja jauniešus aktīvi iesaistīties novada sabiedriskajā dzīvē un arī informēja par pašvaldības piedāvātājām atbalsta iespējām jauniešu ideju realizācijā. Savu skatījumu par Latgales jauniešu krust-ideju un jaunu biznesa virzienu attīstīšanu izklāstīja Biedrības „Sava kabata” vadītāja Marika Rudzīte-Griķe. Savukārt, 2013.gada konkursa „Laukiem būt!” uzvarētājs, piemājas saimniecības „Cepļi” īpašnieks Uldis Arnicāns stāstīja savu veiksmes stāstu par to, kā uzdrīkstējies un uzsācis biznesu, un cik noderīgas bija zināšanas, ko viņš smēlās LLKC organizētajās apmācībās 2013.gadā.

Ar savu redzējumu par mērķorientētas idejas definēšanu, analīzi un attīstību jauniešus domāt radoši un atšķirīgi no ierastā rosināja SIA „Lūzumpunkts” piedzīvojumu organizācijas apmācību vadītājs Māris Resnis. Viņš mācīja jauniešiem, kā izstrādāt savas idejas stratēģiju, formulējot potenciālā biznesa misiju, vīziju un mērķus.

Aizraujošas lekcijas par mārketinga tēmām vadīja Rēzeknes Augstskolas Mg.oec. lektore Iveta Dembovska. Jaunieši guva plašu ieskatu par dažādām mārketinga koncepcijām, tirgus segmentēšanu, perspektīvāko segmentu izvēli, sava produkta vai pakalpojuma ieviešanu tirgū, mērķauditorijas noteikšanu, klientu vajadzību apzināšanu, konkurences analīzi un, protams, arī par efektīvas reklāmas veidošanu.

Praktisku informāciju par uzņēmējdarbības plānošanu, tai skaitā par biznesa plāna izstrādi, uzņēmējdarbības formām, uzņēmuma reģistrēšanas kārtību, sniedza LLKC Rēzeknes nodaļas uzņēmējdarbības konsultants Artūrs Šķesters. Savukārt grāmatvedības tēmas skaidroja LLKC Rēzeknes konsultāciju biroja grāmatvedības konsultante Sanita Kovaļenko.

Īpašu atzinību no jauniešu puses guva pasākuma laikā organizētais „Uzņēmēju pieredzes maratons” – tika apmeklēti dažādi Rēzeknes, Ciblas un Kārsavas novadu uzņēmumi, kuru vadītāji dalījās savā saimniekošanas pieredzē.

Ciemojoties Griškānu pagastā pie keramiķa Andra Ušpeļa, jaunieši ar interesi klausījās stāstu par ģimenes biznesa tradīciju saglabāšanu un turpināšanu Ušpeļu dzimtā. Protams, keramiķis arī demonstrēja, kā uz virpas top māla trauks un ar īpašu iedvesmu stāstīja par sava aroda tehnoloģisko procesu – sākot no izejvielu izvēles, cepļa kurināšanas un beidzot ar gatavu produktu un tā piedāvājumu tirgū.

Čornajas pagasta Ratnieku ciemā jauniešus viesmīlīgi uzņēma IK „Saule RH” īpašniece Elga Elksne, kura kā mājražotāja strādā īpašā nišā, pagatavojot un piedāvājot tirgū Latgalei netradicionālu produktu – suši. Jaunieši, degustējot saimnieces gatavotos suši, ļoti atzinīgi novērtēja gan to ārējo izskatu, gan arī garšas īpatnības. Elga rosināja jauniešus nebaidīties no izaicinājumiem un vienmēr paturēt prātā, ka ikkatra iecere ir tā vērta, lai to izskatītu kā iespējamu risinājumu sava biznesa uzsākšanai. Taču viņa arī brīdināja, ka ir ļoti svarīgi izpētīt normatīvos aktus, kas ir saistoši konkrētai saimnieciskai darbībai, tomēr visu var izdarīt, ja ļoti vēlas, jo ir taču arī iestādes, kur vienmēr var griezties pēc konsultācijas un nepieciešamās informācijas.

Nākamais uzņēmējs, pie kura jaunieši smēlās daudz praktiskus padomus par savas saimnieciskās darbības organizēšanu, bija IK „Izidori” īpašnieks Valdis Zujs no Pušas pagasta, kurš sagaidīja jauniešus darba procesā uz labības lauka, pats stūrējot graudu kombainu. Tikšanās ar šo uzņēmēju iespaidoja jauniešus ar iedvesmojošu stāstu par to, cik ļoti detalizēti savulaik saimnieks pats analizēja katru niansi, gatavojoties uzsākt biznesu lauksaimniecībā (graudkopībā) un to, kā saimnieciskās lietas tiek kārtotas šobrīd – kā tiek plānots un veidots graudkopības attīstībai nepieciešamais tehnikas parks un kā šim mērķim tiek piesaistīti finanšu resursi, gan izmantojot projektu iespējas, gan arī kredītresursus no komercbankām un citām finanšu institūcijām. Protams, tika akcentēta arī prasme pārliecināt potenciālos finansētājus par savu kredītspēju, pamatoti argumentējot iecerēto uzņēmuma ieņēmumu plūsmu un alternatīvus variantus dažādu risku iestāšanās gadījumā. Īpašu akcentu savā stāstījumā Valdis veltīja tam, cik svarīgi biznesā strādāt ar maksimālu atdevi un veidot godprātīgas attiecības ar sadarbības partneriem.

„Uzņēmēju pieredzes maratona” turpinājumā jaunieši ieradās Ciblas novada Līdumnieku pagastā, zemnieku saimniecībā „Grunduļi”, kur saimnieki Ināra un Valfrēds Miezīši labprāt dalījās ar savu pieredzi par saimniekošanu lauku viensētā. Jauniešos pārdomas rosināja fakts, ka saimnieki savā dzīvē ir pieņēmuši lēmumu no zināmā mērā stabilas dzīves Rīgā pārcelties uz dzīvi Latgales lauku nostūrī un te spēj nodrošināt sev nepieciešamos ieņēmumus ar daudzveidīgu saimniekošanu. Saimnieka Valfrīda lepnums ir viņa dzīves lielākā aizraušanās – baloži. Šobrīd saimniecībā kopā ir vairāk nekā 200 dažādu šķirņu dekoratīvie un pasta baloži, kuri tiek speciāli apmācīti un trenēti. Taču saimniecībā nav tikai baloži, te ar mīlestību tiek audzētas arī vistas, truši, aitas, gotiņa, kā arī ir iekopti dārzi, tai skaitā tiek audzētas rudens avenes, kas, kā atzīst saimniece Ināra, sezonas laikā ir ļoti labs ienākumu avots. Taču pašas Ināras iespaidīgākais veikums saimniecības kopējā budžeta veidošanā ir izsmalcinātās šokolādes konfektes, dažādas kūkas un tortes, ko saimniece pati izgatavo un piedāvā gan vietējiem iedzīvotājiem, gan ved uz tālākiem tirdziņiem. Te jauniešiem bija lieliska iespēja redzēt, kā vienā saimniecībā izvērsti vairāki darbības veidi un katrs ir pelnošs ne tikai kā atsevišķs produkts, bet arī kopumā tiek piedāvāts kā lauku tūrisma pakalpojums.

Zināšanas, pieredzi un iedvesmu savam biznesam jaunieši smēlās arī Kārsavas novada Malnavas pagasta uzņēmumā IK „Dzīles”. Tā īpašniece Aina Barsukova, ar viņai raksturīgu godu saimnieču šarmu, laipni izrādīja savu maizes ceptuvi un stāstīja jauniešiem, kā savā dzīvē ir meklējusi ceļu pie aroda, kas būtu sirdij tuvs un, protams, nestu arī peļņu. Aina pēc profesijas ir grāmatvede, savulaik pamēģināja kļūt par lauksaimnieci un nodarboties piena lopkopības nozarē, taču drīz vien saprata, ka tomēr šī niša nav tīkama, bija centieni arī citās jomās, līdz beidzot pamēģināja cept maizi. Tagad  ģimenes garāža ir pārtapusi par maizes ceptuvi, kurā ar Eiropas finansējuma atbalstu iegādātas un uzstādītas elektriskās cepeškrāsnis ar akmens klonu. Izbūvēta arī īsta  malkas krāsns kā senos laikos, kā arī sagādāta visa pārējā materiāltehniskā bāze. Patīkams pārsteigums jauniešiem bija iespēja pašiem izcept un nogaršot aromātiskas un  kraukšķīgas picas.  Jaunieši guva vērtīgus padomus arī par sava uzņēmuma mārketinga attīstību, lai veidotu veiksmīgu uzņēmuma tēlu un efektīvi popularizētu uzņēmuma produkciju. Spilgts piemērs šajā sakarā ir IK „Dzīles” īpašnieces rīkotais tradicionālais pasākums „Brenčs” (nosaukumu saimniece izveidojusi saliekot kopā vārdus „brokastis” un „lenčs”), kura laikā tiek aicināti dažādi ciemiņi pie tējas galda un blakus mājai esošajā pagalmā tiek rīkots neliels mājražotāju tirdziņš. Šādā veidā saimniece nodrošina gan sava uzņēmuma atpazīstamību, gan arī panāk to, ka klients pats atnāk pēc preces un nav jābrauc uz tirgu, lai saražoto realizētu, kā arī zināms labums šādā pasākumā, protams, tiek arī citiem mājražotājiem.

Interaktīvās programmas „Tu vari vairāk!” noslēgumā jaunieši prezentēja savas biznesa ieceres, starp kurām bija gan foto un video risinājumu piedāvājumi, gan vasaras puķu stādu audzēšana, gan peintbola laukuma ierīkošana, gan vistu fermas izveide, gan ugunsteātris, gan velo nomas punkts u.c.. Uzņēmīgākajiem jauniešiem šobrīd ir lieliska iespēja apliecināt savu varēšanu, piedaloties biznesa plānu konkursā „Laukiem būt!” un veiksmes gadījumā saņemt naudas balvas savu ideju īstenošanai.

Noslēgumā vēl gribas piebilst, ka mēs, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Rēzeknes nodaļas darbinieki, pateicamies visiem lektoriem, kuri sniedza zināšanas jauniešiem par biznesa lietām un, protams, arī uzņēmējiem, kuri ar saviem praktiskajiem padomiem iesaistījās „Uzņēmēju pieredzes maratonā”. Mēs esam gandarīti par iespēju atbalstīt jauniešu vēlmi dzīvot un strādāt laukos, lai sauklis „Laukiem būt!” tiešām pilda to misiju, ko sevī ietver.

Daina Butlere
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra
Rēzeknes nodaļas lauku attīstības konsultante

Z/s Pie Ainas BarsukovasSavu prasmi rāda Andris UšpelisCiemos pie Valda Zuja PušāIMG_0217

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0