Jauniešu apmācības “Uzzini un rīkojies!’’

Publicēts 15.03.2017

Skolēnu pavasara brīvdienu laikā – 14. un 15. martā SIA ALAAS sadarbībā ar DAP un AS „Latvijas Zaļais Elektrons’’ pirmo reizi organizēja 2 dienu vides apmācības jauniešiem ,,Uzzini un rīkojies!’’. Apmācībās piedalījās 20 jaunieši no Rēzeknes novada Dricānu vidusskolas, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas un Maltas bērnu un jauniešu centra.

Jaunieši semināra laikā apguva tēmas:

  • Atkritumi, to iedalījums. Atkritumu šķirošana, šķirošanas nozīme un ieguvumi. Pārstrādei izmantojamie atkritumi – papīrs, plastmasa, stikls. Atkritumu otrā dzīve. Atkritumi kā resurss.
  • Iepakojums. Baterijas un elektropreces.
  • Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un sugas – ko un kāpēc sargājam.
  • Ekosistēmas un ekosistēmu sniegtie pakalpojumi.
  • Praktiskā daļa – izzinošas spēles bērnu un vienaudžu izglītošanai vides izglītībā.

Prieks, ka jaunieši ļoti aktīvi piedalījās apmācībās, izspēlēja daudzas izzinošas spēlēs, apguva jaunas prasmes. Iegūtās zināšanas jaunieši varēs izmantot, izglītojot gan vienaudžus, gan pieaugušos. Šie jaunieši būs arī brīvprātīgie palīgi vides svētkos ,,Būt zaļiem!’’, ko SIA ALAAS šogad pirmo reizi organizēs 26. maijā Lūznavas muižā.

Pēc apmācībām jaunieši saņēma sertifikātus, kas apstiprina viņu iegūtās zināšanas un prasmes.

Lai darītu labas un pareizas lietas, galvenais ir sākt!

SIA ALAAS

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0