Jauniešu sadraudzības vakars Sakstagalā

Publicēts 02.02.2016

30. janvārī Sakstagala Sabiedrisko aktivitāšu centrā notika Jauniešu pasākums „New here is Here”, kurā piedalījās jaunieši no sešiem Rēzeknes novada pagastiem – Kaunatas, Bērzgales, Nautrēniem, Mākoņkalna, Ozolmuižas, kā arī Sakstagala jaunieši, kuri bija šī pasākuma iniciatori.

Jaunais gads ir atnācis, tāpēc Sakstagala jaunieši vēlējās aktīvi to iesākt ar sadraudzības vakaru un organizēt to jautrās noskaņās. Katrs pagasts bija sagatavojis kādu novēlējumu citiem jauniešiem šajā 2016. gadā. Pasākuma laikā tika daudz dejots, spēlētas jautras spēles un iegūtas balvas.

Pasākums sakstagaliešiem deva iespēju iepazīties ar citu pagastu jauniešiem, sadraudzēties, izdejoties, kā arī jautri un lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku.

Lielu paldies jāsaka Kaunatas, Bērzgales, Nautrēnu, Mākoņkalna, Ozolmuižas jauniešiem, kuri atbrauca ciemos un aktīvi piedalījās sadraudzības vakarā! Paldies arī Sakstagala pagasta pārvaldniecei Olgai Muravjovai par iespēju rīkot pasākumu pagasta zālē, iegādāties balvas un norīkot autobusu un šoferi, kurš izvadāja jauniešus turp un atpakaļ.

Dace Deksne,
Sakstagala pagasta jaunatnes lietu speciāliste

Picture 002 Picture 003 Picture 022 Picture 027 Picture 030 Picture 079

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0