Konkurss uz jaunsargu instruktoru amatiem Rēzeknes novadā

Publicēts 03.01.2019

Jaunsardzes un informācijas centrs izsludina atklātu konkursu uz 2.novada nodaļas jaunsargu instruktoru amatiem Vārkavas un Līvānu novados (1 slodze) uz nenoteiktu laiku, Rēzeknes novadā un Rēzeknē (1 slodze) uz nenoteiktu laiku, Ilūkstes novadā (1 slodze) uz noteiktu laiku.

Galvenie amata pienākumi:

- organizēt jaunsargu kandidātu uzņemšanu Jaunsardzē un nodrošināt mācību grupu komplektēšanu atbilstoši jaunsargu programmas specifikai;

- plānot, organizēt un vadīt jaunsargu praktiskās un teorētiskās nodarbības atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

- sagatavot nepieciešamo dokumentāciju par pasākumu organizēšanu (tāmes, dienas kārtību, nodarbību plānus u.c.) atbilstoši metodiskajiem norādījumiem;

- veikt jaunsargu vienības mācību darba analīzi, iesniegt priekšlikumus par mācību darba pilnveidošanu;

- ievadīt informāciju par vienības jaunsargiem un mācību grupu aktivitātēm datu bāzē e-klase.

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektajā un sestajā daļā minētajām prasībām;

- augstākā vai vidējā profesionālā izglītība, kas papildināta ar 72 stundu apmācību programmu pedagoģijā;

- pieredze militārajā jomā.

Papildus informācija par vakanci NVA mājas lapā un Latvijas Vēstnesī.

Papildus informācija par Jaunsardzi: www.jic.gov.lv. Tālruņi uzziņām: 26166063,

Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2019.gada 16.janvārim. Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt vai nosūtīt pa pastu – Jaunsardzes un informācijas centrs (K.Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV 1473) vai uz e-pastu konkursi@jic.gov.lv.

Informējam, ka, pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1.kārtā, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2.kārtai!

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0