Jaunstrūžānu pamatskolas skolēnu aktivitātes janvārī un februārī

Publicēts 24.02.2015

Ziema šogad tāda kaprīza – vienu dienu sals un putenis, otrā jau var velt sniegavīrus, trešā jāmeklē zābaki, lai izbristu peļķes. Bērniem īstas ziemas aktivitātes – slidošanu, slēpošanu, hokeja spēlēšanu – pilnvērtīgi nav kad izbaudīt. Taču uz šī ne visai ziemīgā fona Jaunstrūžānu pamatskolas skolēniem janvārī un februārī ir pieticis citu aktivitāšu, kas bijušas ne mazāk radošas un interesantas.

Pašā janvāra nogalē skolā tika rīkots „Skatuves runas” konkurss. Dalībniekiem vajadzēja sagatavot dzejoli vai prozas darba fragmentu, ko izteiksmīgi norunāt. 1. – 4. klašu grupā konkursā piedalījās 15 skolēni, bet 5. – 9. klašu grupā astoņi. Bērni bija izvēlējušies dažādu latviešu autoru darbus, kas nebija no īsākajiem un vieglākajiem. Visi dalībnieki centās parādīt gan skatītājiem, gan žūrijai savu runas mākslu no skatuves. Kā jau katrā konkursā, bija uzvarētāji un tie, kam šoreiz paveicās mazāk. Jaunāko klašu grupā 1. vieta – Artjomam Jeršovam (2. kl.), 2. vieta – Egitai Melnei (2. kl.), 3. – Valērijai Makejevai (4. kl.). Starp vecāko klašu dalībniekiem 1. vieta – Ilvaram Razgalim (5. kl.), 2. vieta – Diānai Pokšanei (5. kl.), 3. vietu dalīja Iļja Gruznovs (7. kl.) un Līga Kigitoviča (9. kl.). Jaunos skatuves runas meistarus vērtēja skolotāju žūrija – Līga Augstkalne, Janīna Bikovska un Elita Kupruka. Konkursa uzvarētāji tika apbalvoti ar diplomiem un nelielām saldām balvām.

5. februārī skolas vadība bija sarūpējusi patīkamu pārsteigumu labākajiem mācībās, dāvinot viņiem braucienu uz boulinga centru Rēzeknē. Šis jaukais pasākums bērniem tiek dāvāts jau ceturto gadu, un katru reizi dalībniekiem paliek neaizmirstamas emocijas no šīs azartiskās un aizraujošās spēles. Ikgadējais brauciens uz boulingu ir pateicība tiem skolēniem, kuri mācībās godam spējuši nopelnīt labinieka un izcilnieka vārdu. Boulinga spēlē piedalījās arī Jaunstrūžānu pamatskolas skolotāji un vecāku padomes pārstāvji. Visi brauciena dalībnieki saka patiesu paldies skolas direktoram Ivaram Igaunim, jo pateicoties viņa iniciatīvai un organizēšanai varēja notikt jaukais pasākums.

No 9. līdz 13. februārim skolā noritēja Projektu nedēļa. Katrai dienai bija sava tēma – sporta diena, valodu diena, radošuma diena, tehnoloģiju un zinātņu pamatu diena utt. Projektu nedēļas pamattēma – „Profesijas”. Skolēni nodarbojās ar tēmai atbilstošu materiālu vākšanu, intervijām, pētniecisko darbu, apstrādāja savāktos materiālus un, visbeidzot, klases prezentēja savus darbus. Paveiktais izrādījās gana aizraujošs gan pašiem skolēniem, gan skolotājiem. Vislielāko interesi izraisīja pašu skolēnu filmēta un montēta filmiņa par visām norisēm (sevišķi aizkulisēm) Projektu nedēļā.

Prieka un jautrības pilna bija Meteņdiena. Jau no paša rīta gan mazi, gan lieli pulcējās pie skolas uzkalniņa ar ragaviņām, plēvēm, „ābolīšiem”, lai izvizinātos no sirds. Skolēni pārrunāja Meteņdienas tradīcijas, ticējumus, kā arī to, ka tagad sāksies klusais Gavēņa laiks. Sporta skolotāja Jekaterina Marmiļova kopā ar klašu audzinātājiem bija sagatavojusi bērniem dažādas sportiskas stafetes un sacensības, kas notika gan pie sporta zāles, gan uz jaunā hokeja laukuma. Pēc tam, savienojot latviskā Aizgavēņa un krievu Masļeņicas tradīcijas, visi kopīgi sadedzināja lielu salmu lelli, tādā veidā simboliski aizdzenot ziemu. Netrūka arī karstas tējas un tradicionālā Aizgavēņa cienasta – pankūku. Sārti vaigi, mirdzums acīs un apziņa, ka pavasaris vairs nav aiz kalniem, bija lielākais gandarījums visiem Meteņdienas dalībniekiem.

 

Leokādija Razgale,
Strūžānu KN vadītāja.

Autores un skolas arhīva foto

Fotogalerija 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0