Jāzepa dienā godina Rēzeknes novada uzņēmējus

Publicēts 20.03.2013

Jau otro gadu 19.martā, Jāzepa dienā – vienīgajā gavēņa laika dienā, kad pēc kristīgajām tradīcijām drīkst lustēties uz nebēdu, Rēzeknes novada pašvaldība rīkoja pasākumu novada uzņēmējiem. Vairāk nekā 200 Rēzeknes novada lauksaimnieki, ražotāji, lopkopji, kokapstrādātāji, kā arī tūrisma, mazumtirdzniecības un ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji tika aicināti uz Dricānu vidusskolas zāli, lai pie viena galda varētu pārrunāt dažādas biznesa un sadarbības lietas neformālā gaisotnē. Šogad Uzņēmēju dienā pirmo reizi arī tika sveikti konkursa „Rēzeknes novada uzņēmums” laureāti. Jāatzīmē, ka konkurss aizsākās jau 2012.gada pavasarī, un tā mērķis bija noskaidrot uzņēmējus, kuri aktīvi darbojas novada teritorijā, veicinot uzņēmējdarbības vides attīstību, nodarbinātību, kā arī novada ražošanas teritoriju pievilcību un atpazīstamību.

Kopumā konkursam Rēzeknes novada iedzīvotāju konsultatīvās padomes pieteica 31 pretendentu, no kuriem divi atteicās un viens neatbilda nolikuma prasībām. Līdz ar to 28 pretendentus vērtēšanas komisija apmeklēja klātienē viņu darbības vietās.

Labākajiem uzņēmējiem deviņās nominācijās Uzņēmēju dienas pasākumā tika pasniegta īpaša balva – Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas 4.kursa audzēkņa Aleksandra Rezvova diplomdarbā veidotais dizaina objekts, kas ataino gaišo un reizē arī sarežģīto ceļu uz panākumiem (diplomdarba vadītājs Norberts Kudiņš).

Godam nopelnītās balvas tika sadalītas Uzņēmēju dienas pasākumā. Nominācija „Jaunais uzņēmums” piešķirta Dricānu pagasta zemnieku saimniecībai „Višņakovi” (īpašnieks Normunds Treikulis), jo, lai gan saimniecība dibināta tikai 2012.gada 28. aprīlī, jau pirmajā darbības gadā tajā sasniegta stabilitāte un izaugsme.

Nominācijai „Videi draudzīgs uzņēmums” varēja pieteikt uzņēmumus, kas savu darbību veido saskaņā ar vides saudzēšanas principiem, rūpējas par līdzcilvēku veselību un apkārtējās vides pievilcību. Nominācijai tika izvirzīti četri pretendenti: zemnieku saimniecības „Aizpūre” Nagļu pagastā un „Sīļusala” Gaigalavas pagastā, Ināras Oļševskas ģimenes ārsta un zobārsta prakse Nautrēnu pagastā , kā arī Lendžu pagasta zemnieku saimniecība „Lapegles”, kas arī saņēma balvu kā Videi draudzīgākais uzņēmums 2012.gadā. Jāatzīmē, ka bioloģiskajā saimniecībā „Lapegles” (īpašnieks Vitālijs Sprūga) ražo biškopības produktus, tostarp, bišu maizi, propolisu medū un vaska sveces.

Nominācija „Kultūras mecenāts” tiek piešķirta RSEZ SIA „Verems” (Vērēmu pagasts), kas kopš Rēzeknes novada kora „Trejkola” dibināšanas materiāli atbalsta kora koncertdarbību, kā arī finansē tērpu iegādi kora dalībniekiem. Nominācijai tika izvirzīta arī zemnieku saimniecību „Pumpuri” Dricānu pagastā.

Nominācijai „Uzņēmums – novada vietējās identitātes produkts” tika aicināts pieteikt uzņēmumus, kas piedāvā unikālu vietējo produktu vai pakalpojumu, veidojot oriģinālu Rēzeknes novada „vizītkarti” un sniedzot ieguldījumu novada atpazīstamības veidošanā. Nominācija tika piešķirta individuālajam komersantam „Meirānu krasts” Bērzgales pagastā (īpašniece Irina Abramova). Uzņēmums ir unikāls ar to, ka tūristiem piedāvā izbraucienus sniega suņu pajūgā, piedalās suņu izstādēs, kā arī sadarbojas ar suņu biedrībām un organizācijām ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs.

Nomināciju „Inovatīvu produktu ieviesējs” saņēma SIA „Rekļagols” Nautrēnu pagastā (valdes priekšsēdētājs Ēvalds Melnis). Nominācija piešķirta, jo uzņēmums nodarbojas ar inovatīva produkta – daudzgadīgās enerģētiskās stiebrzāles – miežabrāļa audzēšanu. Ražošanas procesa galvenā inovācija ir neauglīgo un grūti apsaimniekojamo zemju izmantošana un lēta alternatīvā kurināmā iegūšana.

Nominācijai „Gada amatnieks” tika izvirzīti saimnieciskās darbības veicēji, kuri ar saviem darbiem amatniecības jomā veido novada identitāti. Balvu saņēma Gatis Lucjanovs no Nagļu pagasta. Viņš nodarbojas ar koka izstrādājumu, piemēram, nosaukuma zīmju, izkārtņu, dekoratīvi lietišķo trauku un rotaļlietu izgatavošanu gan ar tradicionālām, gan modernām metodēm. Nominācijai tika izvirzīti arī Pēteris Gailums no Ilzeskalna pagasta un Jānis Lubka no Nautrēnu pagasta.

Nominācijai „Gada mājražotājs” tika pieteikti uzņēmēji, kas savā darbībā izmanto Rēzeknes novadā audzēto produkciju. Nominācijai bija izvirzīti divi pretendenti: zemnieku saimniecība „Kalēji” no Ozolmuižas pagasta un piemājas saimniecība „Smaidiņš” no Kaunatas pagasta, kas arī saņēma apbalvojumu. Sarmītes un Ilmāra Skudru īpašumā esošajā 60 hektārus lielajā saimniecībā tiek audzēti dārzeņi un aprūpēti mājlopi.

Astoņi pretendenti tika pieteikti nominācijai „Gada investors” – uzņēmums, kas spēj piesaistīt ārējo finansējumu savas saimnieciskās darbības attīstībai. Nominācijai tika pieteikti: RSEZ SIA „LEAX Rēzekne” (Ozolaines pagasts), SIA „SPRŪŽEVA M” (Griškānu pagasts), kā arī zemnieku saimniecības „Upīši” (Silmalas pagasts), „Pavasaris” (Silmalas pagasts), „Sējējs” (Bērzgales pagasts), „Dainas” (Ilzeskalna pagasts) un „Jasmīni” (Gaigalavas pagasts). Balvu saņēma zemnieku saimniecība „Dimanti” no Ilzeskalna pagasta (īpašnieks Elmārs Kotāns). Saimniecībā galvenā nodarbošanās ir graudkopība. Lai attīstītu saimniecisko darbību, „Dimantos” sekmīgi tika piesaistīts ES struktūrfondu finansējums.

Nominācija „Gada uzņēmums” tika piešķirta par aktīvu saimnieciskās darbības veikšanu, uzņēmuma modernizāciju, kā arī par ieguldījumu nodarbinātības, nodokļu nomaksas pieaugumā un čaklu dalību novada tēla veidošanā caur sabiedriskajām aktivitātēm. Nominācijai tika izvirzīti: SIA „Asko AS” no Ozolaines pagasta, SIA „Ozoli ZI” no Dricānu pagasta, SIA „Daugavieši” no Silmalas pagasta un zemnieku saimniecība „Zvejnieki” no Nagļu pagasta.

Nominācija „Gada uzņēmums” tika piešķirta diviem pretendentiem: SIA „Skaida PV” no Kaunatas pagasta, kas veic cirsmu izstrādi, kokmateriālu transportēšanu un autotransporta pakalpojumu sniegšanu. Jāatzīmē, ka 2011. gadā uzņēmums finansiāli atbalstīja biedrību “SKN Sports”. Nominācija „Gada uzņēmums” tika piešķirta arī SIA „Kruķi no Silmalas pagasta, kas nodarbojas gan ar lopkopību, gan ar augļkopību. Šogad LAP programmas „Lauku saimniecības modernizācija” ietvaros uzņēmumā tiek īstenots projekts, kā rezultātā ir iegādāta dažāda lauksaimniecības tehnika.

Sveicot uzņēmējus, konkursa vērtēšanas komisijas pārstāve, Nautrēnu pagasta pārvaldes vadītāja Līvija Plavinska uzteica uzņēmēju drosmi strādāt ar tādu vērienu, lai nodrošinātu ne vien savu ģimeni, bet arī dotu darbu līdzcilvēkiem. Savukārt Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs pateicās darbīgajiem uzņēmējiem, kuri izvēlējušies savu prātu, spēku un mīlestību veltīt dzimtajai zemei un savam dzimtajam novadam: „Dienu no dienas jums ir jāstrādā garas stundas, nodrošinot savu uzņēmumu pastāvēšanu, tāpēc vismaz vienreiz gadā jūs esat pelnījuši sanākt kopā, lai atpūstos un varbūt arī cits no cita smeltos kādu ideju, kas noderēs uzņēmumu attīstībā.”

Madara Ļaksa
Rēzeknes novada sabiedrisko attiecību speciāliste

Fotogalerija

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0