Kādi dokumenti jāņem līdzi pie ārsta?

Publicēts 16.10.2018

SIA „Rēzeknes slimnīca” mediķi, pamatojoties uz Pacientu tiesību likumu, apmeklējot speciālista konsultāciju, veicot izmeklējumu vai stājoties stacionārā, aicina ņemt līdzi personu apliecinošus dokumentus.
Pieaugušajiem:
• personu apliecinošs dokuments – pase vai identifikācijas karte (autovadītāja apliecība nav personu apliecinošs dokuments!);
• apdrošināšanas polise (ja tāda ir);
• nesen veikto izmeklējumu un analīžu rezultāti (ja tādi ir);
• nosūtījums no ģimenes ārsta vai speciālista, kam ir līgumattiecības ar Nacionālo veselības dienestu (NVD), lai saņemtu valsts apmaksātu pakalpojumu;
• dokumentu, kas apliecina piederību no pacientu iemaksām atbrīvotajai cilvēku grupai (ja tāds ir).
Bērniem līdz 14 gadu vecumam (apmeklē ārstu tikai kopā ar pieaugušo):
ar vienu no vecākiem
• bērna dzimšanas apliecība, kurā norādīts vecāka vārds un vēcāka pase vai identifikācijas karte
vai
• bērna pase vai identifikācijas karte un vecāka pase ar ierakstu par bērnu
ar citām personām (māsai, brālim, vecvecākiem un citiem tuviniekiem)
• notariāli apstiprināta vai Rēzeknes slimnīcā noformēta pilnvara pārstāvēt bērna likumiskās tiesības un intereses, kā arī pieaugušā pase vai identifikācijas karte.
Bērniem no 15 gadu vecuma:
• pase vai identifikācijas karte.
Neatliekamā palīdzība jebkurā gadījumā.
Ārkārtas situācijās medicīniskās palīdzības sniegšanu neietekmēs tas, vai dotajā brīdī ir pieejami visi nepieciešamie dokumenti, un pacients palīdzību saņems neatkarīgi no nepieciešamo dokumentu klātesamības. Rēzeknes slimnīcas mediķi uzsver, pat ja bērnu uz slimnīcu ar lauztu kāju, asām sāpēm vēderā, vai smagāku traumu atvedīs svešs cilvēks, tiks sniegta neatliekamā medicīniskā palīdzība!
BET, atkāpes nav pieļaujamas attiecībā uz plānveida ārstniecības un aprūpes pakalpojumiem, piemēram, operācijām, izmeklējumiem un ārsta konsultācijām. Atgādinām, ka nepieciešamo dokumentu neesamība var radīt papildu neērtības. Mums rūp Jūsu drošība, tādēļ nopietni izturamies pret personas identitātes pārbaudi!

Laura Sondore-Strode
SIA “Rēzeknes slimnīca”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Foto- Aleksandrs Lebeds
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0